MOONKA CHÍNH THỨC HỢP TÁC VỚI VIVA EVENT AGENCY

Vào ngày 30/12/2021, MOONKA chính thức thiết lập mối quan hệ đối tác với ViVa Event Agency – chuyên gia tổ chức các chương trình mở bán – giới thiệu bất động sản chuyên nghiệp.