ANNOUNCEMENT OF SUCCESSFUL VOTING – TAKING PROFIT FOR ROSE GARDEN

Since the official opening of voting on Lam Đong Rose Garden real estate open at 20:00 on December 10 until now, the voting rate has over 51% of voting yes), this means that C10’s assignment with the final price of 1,164,390,000 VND

THÔNG BÁO BIỂU QUYẾT THÀNH CÔNG – CHỐT LỢI NHUẬN CHO ROSE GARDEN

Kể từ lúc chính thức mở biểu quyết nhượng quyền bất động sản Lâm Đồng Rose Garden vào lúc 20:00 ngày 10/12 cho đến hiện tại, tỷ lệ voting đã đạt 93.4% (trên 51% biểu quyết đồng ý).

[REAL ESTATE TRANSFER] OPENING VOTING FOR ROSE GARDEN- 11% OF PROFITS (APY 66%)

educting fees of 1,164,390,000 VND, which is equivalent to an increase of 11% compared to the initial purchase price of 1,049,000,000 VND successfully opened for sale on 7th of October, 2021.

MỞ BIỂU QUYẾT (VOTING) CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN ROSE GARDEN- LỢI NHUẬN 11% (APY 66%)

Bất động sản Rose Garden đang được đề nghị chuyển nhượng lại với mức giá cuối sau khi trừ các lệ phí là 1,164,390,000 VND. Tương đương với mức tăng 11% so với giá mua vào là 1,049,000,000 VND khi mở bán thành công ngày 07/10/2021.

THE 3RD SALE SUMMARY – ROSE GARDEN ACHIEVES A SOLD-OUT RECORD AFTER ONLY 28 MINUTES ON SALE

At 08:00 PM on October 7, 2021 (GMT+7), the third property called Rose Garden was opened for sale on Moonka. This third sale set a record for the shortest time to sold-out when it sold out 1000 pieces in just 28 minutes. Rose Garden is a land of the Country Dream 3 project, located in …

TỔNG KẾT ĐỢT BÁN THỨ 3 – ROSE GARDEN ĐẠT KỶ LỤC CHÁY HÀNG CHỈ SAU 28 PHÚT MỞ BÁN

Vào lúc 20:00 ngày 07/10/2021 (GMT+7), bất động sản thứ 3 với tên gọi Rose Garden được mở bán trên Moonka. Đợt mở bán lần thứ 3 này xác lập kỷ lục về thời gian bán hết khi cháy hàng 1000 phần chỉ trong vỏn vẹn 28 phút.  Rose Garden là một nền đất nằm …

LUCKY BAGS 9999: BUY ROSE GARDEN – LUCKY BAGS IN YOUR HAND

In addition to the potentials from Rose Garden, Moonka continues to offer investors an extremely attractive program, which is Luck Bags 9999. With each successful purchase of C10 Real Estate, investors will receive a bag of fortune 9999.

TẠI SAO NÊN ĐẦU TƯ ROSE GARDEN – BẤT ĐỘNG SẢN THỨ BA ĐƯỢC MỞ BÁN TRÊN MOONKA?

Nhiều câu hỏi đặt ra rằng liệu có nên đầu tư và bất dộng sản Rose Garden- Bất động sản thứ ba sắp mở bán tại Moonka hay không? Dưới góc nhìn đầu tư, các chuyên gia phân tích Rose Garden có những đặc điểm nổi trội sau: Sau trận đại dịch thứ 4, nhu …