Moonka sets a strategic partnership with SIEM

On October 27, 2021, Moonka officially announced a strategic partnership with SIEM – a professional Real Estate Developer in the Vietnam market. This is considered as an important support to help Moonka connect with big project developers, find good real estate products to list on Moonka, and bring profit to member investors. About SIEM  “Developing …

Moonka thông báo đối tác chiến lược SIEM

Vào ngày 27/10/2021, Moonka chính thức thông báo mối quan hệ đối tác (partnership) với SIEM – Nhà phát triển Bất động sản chuyên nghiệp tại thị trường Việt Nam. Đây được nhận định là một hỗ trợ quan trọng giúp Moonka kết nối với các đơn vị phát triển dự án tầm cỡ, tìm …