#11: TOP 5 POPULAR NFT WALLETS YOU SHOULD KNOW

Up until now, NFT remains an unbreakable trend to the Blockchain community. Yet it still boils down to the matter of which wallet to store your digital assets. That’s why Moonka has come up with the top 5 commonly-used NFT wallets.

#11: TOP 5 VÍ NFT PHỔ BIẾN

Cho đến hiện tại, NFT vẫn là một xu hướng chưa “lỗi thời” đối với cộng đồng yêu thích Blockchain. Nhưng liệu bạn nên chọn ví nào để lưu trữ tài sản kỹ thuật số. Trong bài viết này, Moonka sẽ chia sẻ về 5 ví NFT phổ biến và được người Việt dùng nhiều.