Thị trường bất động sản sau dịch Covid: Cơ hội hay thách thức cho các nhà đầu tư?

Tâm lý nhà đầu tư  Dịch Covid khiến cho việc giãn cách xã hội trở thành “bình thường mới”. Nhiều người đã có nhiều số vốn nhàn rỗi hơn do tiết kiệm được chi phí ăn uống, đi lại và vui chơi. Đồng thời, mọi người cũng có nhiều thời gian rảnh hơn và tìm …