Blockchain và chuyển đổi số doanh nghiệp

Blockchain ngày càng trở nên phổ biến.Càng lúc càng có nhiều ứng dụng và việc áp dụng công nghệ cũng đang dần trở nên phổ biến. Không gian blockchainđang phát triển rất năng động và linh hoạt. Lúc này các công ty nên nên bắt đầu xem xét những điều này một cách nghiêm túc.  BLOCKCHAIN …