MOONKA IS A GOLD SPONSOR OF THE VIETNAMESE CARAVAN

Moonka is honored to be joined by a community forum that has expanded significantly over the last ten years. Moonka has signed on as a gold sponsor, with the goal of assisting Caravan in expanding the forum’s popularity and value.

MOONKA LÀ NHÀ TÀI TRỢ VÀNG CHO CARAVAN VIỆT NAM

Moonka vinh hạnh được đồng hành cùng một diễn đàn có tính kết nối cộng đồng cũng như phát triển mạnh mẽ trong 10 năm qua. Moonka với vai trò là nhà tài trợ vàng với mong muốn hỗ trợ và tạo cơ hội để Caravan lan rộng tầm ảnh hưởng và giá trị của diễn đàn.