MOONKA HAS OFFICIALLY ESTABLISHED A COOPERATION WITH HANAGOLD

Since December 30th, 2021, MOONKA has officially established a partnership with HANAGOLD – Jewelry Joint Stock Company. Moonka hopes this relationship will help the community to have many investment channels and necessary financial knowledge.

HanaGold has formed a partnership with MOONKA to help investors connect easily with an attractive and popular investment channel for decades. They are an enterprise applying 4.0 technology in developing the gold, silver, and gem industry in Vietnam.

MOONKA is a Blockchain application platform to tokenize Real Estate. We will divide the Real Estate into 100 parts, 1000 parts, or even more, based on the Property’s value. Therefore, customers who have investment needs even with small capital can still invest with MOONKA.

900x900.png

Through this cooperation deal, HANAGOLD and MOONKA will bring new investment opportunities in real estate and gold mines to the communities of both sides. The two sides support building and developing a community of investors interested in gold and real estate.

HANAGOLD and MOONKA are pioneers in applying new technology in jewelry and real estate fields. It means that the relationship marks cooperation for mutual development and a mission to promote innovation and modernization in two areas in Vietnam.

About HANAGOLD

HanaGold Jewelry Joint Stock Company was established in 2020, inheriting the foundation from Bao Tin Phat Jewelry Co., Ltd (2018). Currently, Hanagold is applying 4.0 technology in developing the gold, silver, and gemstone business in Vietnam.

In November 2021, HanaGold officially put the DApp into operation. Through the Dapp, HanaGold provides additional opportunities to increase profits for HNG Token holders. The project also launched the HanaGold NFT feature and developed its NFT Market for HanaGold. Therefore, the owner will easily access and use the product.

About MOONKA

MOONKA is a real estate encryption platform using Blockchain technology. The platform provides a solution to help “Buy Together” with convenient, decentralized, and transparent Real Estate. In June 2021, the project was officially launched to the public. In terms of ​​bringing Blockchain into the Real Estate sector, MOONKA belongs to the pioneer group in this field in Vietnam.

MOONKA aims to revolutionize the global real estate industry. In particular, the general investment and escrow protocol are significantly innovative compared to the traditional form.

Currently, the traditional real estate industry faces many inadequacies and many unresolved problems. Through MOONKA, we want to solve some of the conventional real estate investment market dilemmas. That is:

 • Dividing real estate assets.
 • 24/7 quick liquidity support.
 • Legal support for the property.
 • Foreigners can invest efficiently.

____________

Moonka:

Hanagold:

MOONKA CHÍNH THỨC HỢP TÁC VỚI HANAGOLD

Vào ngày 30/12/2021, MOONKA chính thức thiết lập mối quan hệ đối tác với HANAGOLD – Công ty cổ phần Vàng Bạc Đá Quý. Moonka hy vọng mối quan hệ này sẽ giúp cộng đồng có nhiều kênh đầu tư và kiến thức tài chính cần thiết.

HanaGold hình thành mối quan hệ đối tác với MOONKA nhằm hỗ trợ các nhà đầu tư kết nối dễ dàng với kênh đầu tư hấp dẫn và được yêu thích trong nhiều thập niên. Họ là doanh nghiệp áp dụng công nghệ 4.0 trong phát triển kinh doanh ngành vàng bạc đá quý tại Việt Nam.

900x900.png

MOONKA là một nền tảng ứng dụng Blockchain để mã hóa Bất động sản. Tại đây chúng tôi sẽ chia nhỏ Bất động sản ra làm 100 phần, 1000 phần hay thậm chí nhiều hơn nữa, dựa vào giá trị của Bất động sản. Do đó, những khách hàng nào có nhu cầu đầu tư, dù có số vốn ít vẫn có thể tham gia đầu tư cùng với MOONKA.

Thông qua thương vụ hợp tác lần này, HANAGOLD và MOONKA sẽ mang đến những cơ hội đầu tư mới trong cả hai lĩnh vực bất động sản và vàng cho cộng đồng hai bên. Hai bên hỗ trợ xây dựng và phát triển cộng đồng những nhà đầu tư quan tâm yêu thích vàng, bất động sản.

HANAGOLD và MOONKA là những doanh nghiệp tiên phong áp dụng công nghệ mới ở lĩnh vực hoàn kim cũng như bất động sản. Vì vậy, mối quan hệ không chỉ đánh dấu sự hợp tác cùng phát triển. Mà còn là sứ mệnh thúc đẩy sự tân tiến, hiện đại hóa tại hai lĩnh vực tại Việt Nam.

Giới thiệu phía đối tác HANAGOLD

Công ty cổ phần Vàng Bạc Đá Quý HanaGold thành lập vào năm 2020, nhận kế thừa nền tảng từ công ty TNHH Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Phát (2018). Hiện tại, Hanagold Ứng dụng công nghệ 4.0 trong phát triển kinh doanh ngành vàng bạc đá quý tại Việt Nam.

Vào tháng 11/2021, HanaGold vừa chính thức đưa DApp vào hoạt động. Thông qua Dapp,  HanaGold không chỉ cung cấp thêm nhiều cơ hội gia tăng lợi nhuận cho người sở hữu HNG Token. Dự án còn ra mắt tính năng HanaGold NFT và phát triển riêng Maket NFT cho HanaGold. Do đó, người sở hữu sẽ dễ dàng tiếp cận và sử dụng sản phẩm.

Giới thiệu về MOONKA

Moonka là nền tảng mã hoá Bất động sản bằng công nghệ Blockchain. Nền tảng cung cấp giải pháp giúp “Cùng Mua” Bất Động Sản tiện lợi, phi tập trung và minh bạch. Vào tháng 6 năm 2021, dự án chính thức ra mắt công chúng. Xét về ý tưởng mang Blockchain vào lĩnh vực Bất động sản, Moonka thuộc nhóm tiên phong trong lĩnh vực này tại Việt Nam.

Moonka hướng đến mục tiêu sẽ tạo ra cuộc cách mạng hóa lĩnh vực bất động sản toàn cầu. Trong đó, giao thức đầu tư chung và ký quỹ được đổi mới vượt bậc so với hình thức truyền thống.

Hiện tại, ngành bất động sản truyền thống đang gặp nhiều bất cập và nhiều vấn đề chưa được giải quyết. Thông qua Moonka, chúng tôi muốn góp phần giải quyết một vài vấn đề nan giải trong thị trường đầu tư bất động sản truyền thống. Đó là:

 • Chia nhỏ phần tài sản Bất động sản.
 • Hỗ trợ thanh khoản nhanh 24/7.
 • Hỗ trợ pháp lý cho tài sản.
 • Người nước ngoài có thể đầu tư dễ dàng.

Thông tin liên hệ:

Moonka:

Hanagold:

#10: Popular websites for the crypto community (Part 1)

– 2 websites that specialize in ranking cryptocurrencies by market capitalization:

– 5 reputable decentralized exchanges:

– 3 chart tracking pages

– 4 websites to track wallet addresses/transaction history:

– Top 5 wallets

 • Metamask
 • Trust Wallet
 • Trezor cold wallet
 • Ledger cold wallet
 • Exchange wallets (Binance, FTX, Kucoin)

MOONKA’s social channels:

#10: Những trang web thường dùng cho cộng đồng crypto (Phần 1)

– 2 trang web chuyên xếp hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường:

– 5 sàn giao dịch phi tập trung uy tín:

– 3 trang theo dõi biểu đồ

– 4 trang web truy tìm địa chỉ ví/lịch sử giao dịch:

– 5 loại ví điện tử thường dùng:

 • Metamask
 • Trust Wallet
 • Ví lạnh Trezor
 • Ví lạnh Ledger
 • Ví sàn (Binance, FTX, Kucoin)

Các kênh social của MOONKA:

MOONKA IS A GOLD SPONSOR OF THE VIETNAMESE CARAVAN

On December 17, 2021, the Vietnam Caravan Forum will celebrate its 10th anniversary from 2011 to 2021 with a trip to Saigon-Nha Trang in combination with charity with the theme “Decade of the decade-10th anniversary of the year”. The forum has more than 10,000 members from north to south with 5 branches: the northern branch, central branch, Tay Ninh branch, Saigon branch, and Cu Chi branch. Moonka represents the Saigon branch and is also a gold sponsor of the forum.

The Caravan Forum brings together a diverse group of people and vehicles that like driving along scenic highways and who have a similar travel attitude. Businesses, automobile clubs, motorcycle clubs, households, groups, and clubs with cars that enjoy traveling are all members of Caravan. Caravan gathered more than 100 cars on its most recent expedition to explore the routes between Saigon and Nha Trang. Moonka is honored to be joined by a community forum that has expanded significantly over the last ten years. Moonka has signed on as a gold sponsor, with the goal of assisting Caravan in expanding the forum’s popularity and value.

Moonka has raised brand recognition and delivered her image to the Vietnamese people through Caravan Vietnam. In addition, Moonka’s emblem may be found on over 100 cars participating in Caravan’s 10th anniversary celebration. Moonka and Caravan, on the other hand, organized a gift-giving program for pupils in Nha Trang. Moonka also noted a positive relationship between the project and businesses who are members of the Vietnam Caravan forum. Moonka expects that the project’s collaboration with Caravan will enable it gain access to and collaborate with a wide range of domestic and international businesses. Since then, Vietnam has advanced in the sphere of real estate investment.

Moonka expects that the Vietnam Caravan Forum will continue to strengthen in the future. Moonka, on the other hand, thinks that her sponsorship will help to build a strong partnership in the future.

Please see the images below to learn more about the program to commemorate the Decade – The 10th Anniversary of the Vietnam Caravan Forum:

MOONKA LÀ NHÀ TÀI TRỢ VÀNG CHO CARAVAN VIỆT NAM
MOONKA IS A GOLD SPONSOR OF THE VIETNAMESE CARAVAN
MOONKA IS A GOLD SPONSOR OF THE VIETNAMESE CARAVAN

Caravan’s social media channels:

Website: http://www.caravanvn.com/

Facebook: https://www.facebook.com/caravanvn/

Twitter: https://twitter.com/caravanvn_com

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCPoVQUaEwv3JNvy9fk0EyEg

MOONKA LÀ NHÀ TÀI TRỢ VÀNG CHO CARAVAN VIỆT NAM

Vào ngày 17/12/2021, diễn đàn Caravan Việt Nam vừa kỷ niệm 10 năm thành lập 2011 – 2021 bằng một chuyến du lịch Sài Gòn – Nha Trang kết hợp từ thiện với chủ đề “CUNG ĐƯỜNG THẬP KỶ – KỶ NIỆM 10 NĂM DIỄN ĐÀN CARAVAN VIỆT NAM”. diễn đàn đã có hơn 10000 thành viên từ bắc vào nam với 5 chi hội: Chi hội miền Bắc, Chi hội miền Trung, Chi hội Tây Ninh, Chi hội Sài Gòn và Chi hội Củ Chi. Moonka đại diện từ chi hội Sài Gòn đồng thời là nhà tài trợ vàng của diễn đàn.

Diễn đàn Caravan quy tụ nhiều cá nhân, đơn vị yêu thích khám phá các cung đường đẹp và có cùng chủ nghĩa xê dịch. Thành viên của Caravan bao gồm các doanh nghiệp, tập đoàn ô tô, xe máy, các hộ gia đình, đội nhóm, câu lạc bộ có ô tô thích đi phượt. Trong chuyến đi gần nhất, Caravan quy tụ hơn 100 ô tô cùng nhau khám phá các cung đường từ Sài Gòn đến Nha Trang. Moonka vinh hạnh được đồng hành cùng một diễn đàn có tính kết nối cộng đồng cũng như phát triển mạnh mẽ trong 10 năm qua. Moonka với vai trò là nhà tài trợ vàng với mong muốn hỗ trợ và tạo cơ hội để Caravan lan rộng tầm ảnh hưởng và giá trị của diễn đàn. 

Thông qua Caravan Việt Nam, Moonka gia tăng nhận diện thương hiệu và mang hình ảnh là nền tảng mã hóa Bất động sản tiên phong đến nhiều người Việt Nam. Bên cạnh đó, logo của Moonka có mặc trên hơn 100 ô tô tham gia sự kiện kỷ niệm 10 năm thành lập Caravan. Mặc khác, Moonka cùng Caravan thực hiện chương trình tặng quà cho các em học sinh tại Nhà Trang. Đồng thời, Moonka nhận thấy sự kết nối tốt giữa dự án với các doanh nghiệp là thành viên của diễn đàn Caravan Việt Nam. Moonka mong rằng, mối quan hệ đối tác với Caravan sẽ giúp dự án được tiếp cận và hợp tác với nhiều doanh nghiệp trong nước cũng như doanh nghiệp nước ngoài. Từ đó phát triển hơn lĩnh vực đầu tư bất động sản tại Việt Nam

Trong tương lai, Moonka hy vọng diễn đàn Caravan Việt Nam tiếp tục lớn mạnh hơn nữa. Đồng thời, Moonka hy vọng sự tài trợ của Moonka sẽ thúc đẩy mối quan hệ đối tác giàu mạnh trong thời gian tới.

Để hiểu hơn về chương trình kỷ niệm Cung đường thập kỷ – Kỷ niệm 10 năm diễn đàn Caravan Việt Nam, mời độc giả xem qua những hình ảnh dưới đây:

MOONKA LÀ NHÀ TÀI TRỢ VÀNG CHO CARAVAN VIỆT NAM

Các kênh truyền thông của Caravan:

Website: http://www.caravanvn.com/

Facebook: https://www.facebook.com/caravanvn/

Twitter: https://twitter.com/caravanvn_com

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCPoVQUaEwv3JNvy9fk0EyEg

#9: Introduction of coin/token sale terms

Crowdfunding is a crucial stage for any crypto project. Over time, this form of fundraising has also undergone many changes to suit the community’s needs.

For example, since 2017, many projects have raised capital through ICOs. After that, IEO became mainstream, and then IDO became extremely popular. Today, the gamefi segment is still storming the crypto community; other terms appear, such as IGO and SPO. In addition, there are some other forms such as IFO, ILO.

This article will introduce some of the crypto terminologies regarding initial coin offerings.

1. ICO

ICO (Initial coin offering) is similar to IPO (Initial Public Offering) we know earlier in the stock market. ICO is used to raise capital in the crowd to build a new product. ICO implementation is relatively simple compared to other forms, although the project’s product has not yet been completed. This is the difference between ICO and IPO; IPO usually applies to established companies that sell some owned shares of the company to raise capital.

ICO is a form in which project owners freely sell their coins/tokens even if the ideas are only on the Whitepaper; there is no specific product. Therefore, investors need to research the project by themselves carefully before investing. ICOs are one of the most popular topics in the crypto market in 2017. In 2017 alone, nearly 900 projects raised over $6 billion in funds through ICOs.

2. IEO

IEO (Initial Exchange Offerings) issuance of coins/tokens on a centralized exchange (CEX) like Binance, Huobi. These CEX exchanges will be responsible for raising capital and authorized on behalf of the project owner. CEX plays the role of a reliable partner, an intermediary, to ensure the transparency of the project with investors. CEX will charge a listing fee or a small percentage of the tokens sold during the IEO.

Thus, investing through IEO helps investors feel more secure than ICO because there is CEX as an intermediary. CEX will inspect and verify projects carefully before they are sold on its platform. To buy project tokens, investors usually have to stake/lock coins of that CEX exchange. For example, to participate in an IEO on Binance Launchpad, investors must lock up BNB for a certain time to have the right to buy it.

3. IDO

IDO (Initial DEX Offering) is the first issuance of coins/tokens on decentralized exchanges (DEX). So, IDO is similar to ICO except on a decentralized exchange. DEXs will list the project’s tokens to develop and expand the ecosystem together. IDO implementation is much easier than IEO because it bypasses many very harsh censorship procedures of CEX exchanges. Therefore, we can observe that in 2020, 2021, there may be dozens of projects organized to open and sell IDO every week.

There is a similarity between IEO and IDO; usually, investors also have to stake/lock tokens of the IDO platform or DEX to be eligible to participate in buying new project tokens. Some of the currently popular platforms are Polkastarter, Solanium, Redkite, Kaistarter, etc.

4. IGO

IGO (Initial game offering) is a viral trend, with the explosion of NFT Blockchain game projects. The form of IGO is similar to IDO, i.e., crowdfunding; the difference is that IGO is dedicated to game projects integrated with blockchain technology and issues its token.

Some prominent IGO platforms can be named Gamefi (GAFI), Gamestarter (GAME), Seedify with impressive average ROI of projects.

Some other terms

IFO (Initial Farm Offering): is a way to raise capital through yield farming on a decentralized exchange (DEX). For example, on Pancakeswap, investors can farm CAKE-BNB pairs to receive CAKE-LP tokens and use these CAKE-LP tokens to buy new project tokens.

ILO (Initial Liquidity Offering): is a form of fundraising through providing advance liquidity on DEXs or Defi platforms. Buyers buy by swapping directly on Blockchain to receive tokens of the project they want to buy. The recent prominent ILO platform has Unicrypt.

SHO (Strong Holder Offering): is a form in which active investors are selected to buy new project tokens. SHO is a way of allocating tokens on DAO Maker, so you can learn more about how to buy on that platform.

MOONKA’s social channels:

ANNOUNCEMENT OF SUCCESSFUL VOTING – TAKING PROFIT FOR ROSE GARDEN

Since the official opening of voting on Lam Đong Rose Garden real estate open at 20:00 on December 10 until now, the voting rate has over 51% of voting yes), this means that C10’s assignment with the final price of 1,164,390,000 VND (In words: One billion one hundred and sixty and four million three hundred and ninety dongs), take profit of 11% within 2 months compared to the opening price.

THÔNG BÁO BIỂU QUYẾT THÀNH CÔNG - CHỐT LỢI NHUẬN CHO ROSE GARDEN

Next, Moonka will work with the Representative to sell real estate in reality and share profits to investors. We will announce the time to withdraw profits within the next 03-07 days after completing the assignment of C10.

To withdraw profits, investors please visit Moonka.io. Go to the category of Investment Products => Select Profit Withdrawal. Investors will return real estate tokens and receive stable coin returns. After successfully withdrawing profits, investors can convert stablecoins to fiat money by transferring to VNDC (KRC20) wallets.

Congratulations to the investors who successfully participated in buying Rose Gardean real estate. Hope to accompany investors in the next potential products.

Channel

THÔNG BÁO BIỂU QUYẾT THÀNH CÔNG – CHỐT LỢI NHUẬN CHO ROSE GARDEN

Kể từ lúc chính thức mở biểu quyết nhượng quyền bất động sản Lâm Đồng Rose Garden vào lúc 20:00 ngày 10/12 cho đến hiện tại, tỷ lệ voting đã đạt 93.4% (trên 51% biểu quyết đồng ý). Điều này đồng nghĩa với việc C10 sẽ được chuyển nhượng với mức giá sau cùng là 1,164,390,000 VND (Bằng chữ: Một tỷ một trăm sáu mươi bốn triệu ba trăm chín mươi đồng), mức lợi nhuận 11% trong vòng 2 tháng so với giá mở bán.

 THÔNG BÁO BIỂU QUYẾT THÀNH CÔNG - CHỐT LỢI NHUẬN CHO ROSE GARDEN

Tiếp theo, Moonka sẽ tiến hành làm việc với Người đại diện để chuyển nhượng bất động sản ngoài thực tế và chia lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Bất động sản tại Moonka.io đã chuyển sang trạng thái Thành công. Chúng tôi sẽ thông báo thời gian rút lợi nhuận sau 3-7 ngày tới sau khi đã hoàn tất chuyển nhượng quyền sử dụng đất của C10.

Để rút lợi nhuận, nhà đầu tư vui lòng truy cập Moonka.io. Vào danh mục Sản phẩm đầu tư => Chọn Rút lợi nhuận.

Trong quá trình này, nhà đầu tư sẽ trả lại token bất động sản và nhận về lợi nhuận stablecoin. Sau khi đã rút lợi nhuận thành công, nhà đầu tư có thể chuyển stablecoin về tiền fiat bằng cách chuyển về các ví VNDC (KRC20).

Xin chúc mừng các nhà đầu tư đã tham gia cùng mua bất động sản Rose Gaden thành công. Hi vọng sẽ cùng đồng hành với các nhà đầu tư ở các sản phẩm tiềm năng tiếp theo.

Các kênh social của MOONKA:

[REAL ESTATE TRANSFER] OPENING VOTING FOR ROSE GARDEN- 11% OF PROFITS (APY 66%)

After the great success of setting a record of selling out in just 28 minutes, recently, the 3rd Real Estate – Rose Garden, a land plot located in Country Dream 3, located in Tan Lac, Bao Lam, Lam Dong, with its prime location and full of potential, has been offered to buy by an investor.

Rose Garden product with an area of 693 m2 has been listed to raise capital on Moonka for investors to buy together for only 1,049 billion VND, divided by 1000 parts. This is a product that has been carefully selected by Moonka’s experts as well as negotiated a more attractive price than the market.

Moonka is pumped to tell all investors good news that:
Rose Garden property is being proposed to be transferred with the final price after deducting fees of 1,164,390,000 VND, which is equivalent to an increase of 11% compared to the initial purchase price of 1,049,000,000 VND successfully opened for sale on 7th of October, 2021.

💟Purchase price: 1,049,000,000 VND
💟Proposed selling price: 1,164,390,000 VND
💟Investor’s return: 11%/2 months ~ 66%/year
💟 Voting time: 20:00 Dec 10th – 20:00 Dec 13th

🌸Later on, Moonka will activate voting for investors (Agree to sell/ Disagree to sell). If more than 51% of the votes are in favor, the Real Estate will be successfully transferred.
🌸The deposit and interest will be transferred to the investor’s wallet address once Moonka finishes the transfer procedure.

Các kênh social của MOONKA: