MOONKA OFFICIALLY ESTABLISHES THE COOPERATION WITH PHUC HUNG GROUP

At the event “Moonka 2022 – Vision to code the real estate industry” on the evening of January 20, 2022, MOONKA officially established a partnership with Phuc Hung Group – a company that develops and distributes real estate product lines.

MOONKA CHÍNH THỨC HỢP TÁC VỚI PHÚC HƯNG GROUP

Tại sự kiện “Moonka 2022 – Tầm nhìn mã hóa ngành bất động sản” tối ngày 20/01/2022, MOONKA chính thức thiết lập mối quan hệ đối tác với Phúc Hưng Group – Công ty phát triển và phân phối các dòng sản phẩm bất động sản. 

MOONKA CHÍNH THỨC HỢP TÁC VỚI S-ON MEDIA

Vào ngày 16/01/2022, MOONKA chính thức thiết lập mối quan hệ đối tác với  S-ON MEDIA – Học viện Livestream S-On. Moonka hy vọng mối quan hệ này sẽ thúc đấy sự phát triển toàn diện của đội bên hơn.

MOONKA CHÍNH THỨC HỢP TÁC VỚI HANAGOLD

Vào ngày 26/09/2021, MOONKA chính thức thiết lập mối quan hệ đối tác với HANAGOLD – Công ty cổ phần Vàng Bạc Đá Quý. Moonka hy vọng mối quan hệ này sẽ giúp cộng đồng có nhiều kênh đầu tư và kiến thức tài chính cần thiết.

MOONKA IS A GOLD SPONSOR OF THE VIETNAMESE CARAVAN

Moonka is honored to be joined by a community forum that has expanded significantly over the last ten years. Moonka has signed on as a gold sponsor, with the goal of assisting Caravan in expanding the forum’s popularity and value.

MOONKA LÀ NHÀ TÀI TRỢ VÀNG CHO CARAVAN VIỆT NAM

Moonka vinh hạnh được đồng hành cùng một diễn đàn có tính kết nối cộng đồng cũng như phát triển mạnh mẽ trong 10 năm qua. Moonka với vai trò là nhà tài trợ vàng với mong muốn hỗ trợ và tạo cơ hội để Caravan lan rộng tầm ảnh hưởng và giá trị của diễn đàn. 

ANNOUNCEMENT OF SUCCESSFUL VOTING – TAKING PROFIT FOR ROSE GARDEN

Since the official opening of voting on Lam Đong Rose Garden real estate open at 20:00 on December 10 until now, the voting rate has over 51% of voting yes), this means that C10’s assignment with the final price of 1,164,390,000 VND

THÔNG BÁO BIỂU QUYẾT THÀNH CÔNG – CHỐT LỢI NHUẬN CHO ROSE GARDEN

Kể từ lúc chính thức mở biểu quyết nhượng quyền bất động sản Lâm Đồng Rose Garden vào lúc 20:00 ngày 10/12 cho đến hiện tại, tỷ lệ voting đã đạt 93.4% (trên 51% biểu quyết đồng ý).

MỞ BIỂU QUYẾT (VOTING) CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN ROSE GARDEN- LỢI NHUẬN 11% (APY 66%)

Bất động sản Rose Garden đang được đề nghị chuyển nhượng lại với mức giá cuối sau khi trừ các lệ phí là 1,164,390,000 VND. Tương đương với mức tăng 11% so với giá mua vào là 1,049,000,000 VND khi mở bán thành công ngày 07/10/2021.