QUYỀN LỢI THÀNH VIÊN MOONKA

Là một thành viên trong cộng đồng MOONKA, bạn sẽ được tận dụng kinh nghiệm từ các chuyên gia và phân bổ danh mục đầu tư hợp lý. Cụ thể tất cả MOONKers đều có những quyền lợi chung Được đầu tư vào tất cả sản phẩm trên MOONKA với số vốn nhỏ  Phân bổ …

MOONKA – Nền tảng Crowdfunding đầu tư Bất Động Sản bằng công nghệ Blockchain đầu tiên tại Việt Nam

Moonka là nền tảng tiên phong trong lĩnh vực mã hoá Bất động sản nhờ công nghệ Blockchain. “Mã hoá” tài sản Bất động sản giúp chủ sở hữu tài sản và các Nhà đầu tư trên toàn thế giới dễ dàng tiếp cận và tham gia mua bán các sản phẩm và dự án bất động sản một cách tối ưu, tiện lợi, nhanh chóng, bảo mật và minh bạch.