How a CROWDFUNDING process at Moonka works?

Moonka is one of the pioneering platforms in applying blockchain technology to real estate investment, this model is quite new for investors. In order to provide more details about Moonka’s process, the following article will help investors visualize how a crowdfunding process at Moonka will happen.

MOONKA CHÀO MỪNG THÀNH VIÊN THỨ 200

Moonka là nền tảng mã hoá Bất động sản, giúp minh bạch trong đầu tư chung bằng công nghệ Blockchain. Đây là một dự án được những nhà sáng lập ấp ủ từ rất lâu với mong muốn tạo ra sự đột phá trong lĩnh vực bất động sản khi chuyển đổi bất động sản …

Moonka ký kết hợp tác chiến lược cùng KardiaChain

Sáng ngày 22/06/2021 vừa qua là thời điểm chính thức tròn 2 tháng kể từ ngày Moonka chính thức ký kết hợp tác chiến lược cùng KardiaChain -start – up Blockchain tạo ra một nền tảng kết nối các blockchains khác được sáng lập bởi các kỹ sư Việt Nam.