MOONKA CONGRATULATIONS in 2022! A myriad things go according!

In the moment of New Year’s Eve entering 2022, many places in Vietnam cannot fire fireworks because of ensuring the safety of people. But Moonka believes that this moment of reunion and sacredness remains forever in everyone’s heart. So we have entered a new year full of promise, the work is coming as strong as the mascot of the year.

Moonka chúc mừng năm 2022 vạn sự như ý

Trong thời khắc giao thừa bước sang năm 2022, nhiều nơi tại Việt Nam không thể bắn pháo bông vì đảm bảo an toàn cho người dân. Nhưng Moonka tin rằng, khoảnh khắc đoàn viên, thiêng liêng này vẫn còn mãi trong lòng mỗi người. Vậy là chúng ta đã bước sang một năm mới với đầy hứa hẹn, công việc tấn tới mạnh mẽ như linh vật của năm.

[Recap] Moonka 2022: Tầm nhìn mã hóa ngành bất động sản

Sự kiện MOONKA 2022: TẦM NHÌN MÃ HOÁ NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN là một sự kiện đặc biệt của Moonka vào cuối năm 2021 nhằm mang đến cho các nhà đầu tư một cái nhìn rõ ràng hơn về chiến lược, kế hoạch thực hiện sứ mệnh đối với mã hóa ngành bất động sản trong năm 2022.

MOONKA HAS OFFICIALLY BECOME A PARTNER OF PANTHEON LAW

On January 20, 2022, at the event “Moonka 2022 – Codified vision of the real estate industry”, MOONKA officially partnered with Pantheon Law – a legal service provider with over 10 years of experience.

MOONKA CHÍNH THỨC HỢP TÁC VỚI PANTHEON LAW

Vào ngày 20/01/2022, tại sự kiện “Moonka 2022 – Tầm nhìn mã hóa ngành bất động sản”, MOONKA chính thức thiết lập mối quan hệ đối tác với Pantheon Law – nhà cung cấp dịch vụ pháp lý với những chuyên gia trên 10 năm kinh nghiệm.

MOONKA CHÍNH THỨC HỢP TÁC VỚI VIVA EVENT AGENCY

Vào ngày 30/12/2021, MOONKA chính thức thiết lập mối quan hệ đối tác với ViVa Event Agency – chuyên gia tổ chức các chương trình mở bán – giới thiệu bất động sản chuyên nghiệp.

MOONKA OFFICIALLY ESTABLISHES THE COOPERATION WITH PHUC HUNG GROUP

At the event “Moonka 2022 – Vision to code the real estate industry” on the evening of January 20, 2022, MOONKA officially established a partnership with Phuc Hung Group – a company that develops and distributes real estate product lines.

MOONKA CHÍNH THỨC HỢP TÁC VỚI PHÚC HƯNG GROUP

Tại sự kiện “Moonka 2022 – Tầm nhìn mã hóa ngành bất động sản” tối ngày 20/01/2022, MOONKA chính thức thiết lập mối quan hệ đối tác với Phúc Hưng Group – Công ty phát triển và phân phối các dòng sản phẩm bất động sản. 

MOONKA CHÍNH THỨC HỢP TÁC VỚI S-ON MEDIA

Vào ngày 16/01/2022, MOONKA chính thức thiết lập mối quan hệ đối tác với  S-ON MEDIA – Học viện Livestream S-On. Moonka hy vọng mối quan hệ này sẽ thúc đấy sự phát triển toàn diện của đội bên hơn.