– 2 trang web chuyên xếp hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường:

– 5 sàn giao dịch phi tập trung uy tín:

– 3 trang theo dõi biểu đồ

– 4 trang web truy tìm địa chỉ ví/lịch sử giao dịch:

– 5 loại ví điện tử thường dùng:

  • Metamask
  • Trust Wallet
  • Ví lạnh Trezor
  • Ví lạnh Ledger
  • Ví sàn (Binance, FTX, Kucoin)

Các kênh social của MOONKA:

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *