Kể từ lúc chính thức mở biểu quyết nhượng quyền bất động sản Lâm Đồng Rose Garden vào lúc 20:00 ngày 10/12 cho đến hiện tại, tỷ lệ voting đã đạt 93.4% (trên 51% biểu quyết đồng ý). Điều này đồng nghĩa với việc C10 sẽ được chuyển nhượng với mức giá sau cùng là 1,164,390,000 VND (Bằng chữ: Một tỷ một trăm sáu mươi bốn triệu ba trăm chín mươi đồng), mức lợi nhuận 11% trong vòng 2 tháng so với giá mở bán.

 THÔNG BÁO BIỂU QUYẾT THÀNH CÔNG - CHỐT LỢI NHUẬN CHO ROSE GARDEN

Tiếp theo, Moonka sẽ tiến hành làm việc với Người đại diện để chuyển nhượng bất động sản ngoài thực tế và chia lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Bất động sản tại Moonka.io đã chuyển sang trạng thái Thành công. Chúng tôi sẽ thông báo thời gian rút lợi nhuận sau 3-7 ngày tới sau khi đã hoàn tất chuyển nhượng quyền sử dụng đất của C10.

Để rút lợi nhuận, nhà đầu tư vui lòng truy cập Moonka.io. Vào danh mục Sản phẩm đầu tư => Chọn Rút lợi nhuận.

Trong quá trình này, nhà đầu tư sẽ trả lại token bất động sản và nhận về lợi nhuận stablecoin. Sau khi đã rút lợi nhuận thành công, nhà đầu tư có thể chuyển stablecoin về tiền fiat bằng cách chuyển về các ví VNDC (KRC20).

Xin chúc mừng các nhà đầu tư đã tham gia cùng mua bất động sản Rose Gaden thành công. Hi vọng sẽ cùng đồng hành với các nhà đầu tư ở các sản phẩm tiềm năng tiếp theo.

Các kênh social của MOONKA:

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *