#10: Popular websites for the crypto community (Part 1)

Moonka’s blog post will cover:
– 2 websites that specialize in ranking cryptocurrencies by market capitalization
– 5 reputable decentralized exchanges
– 3 chart tracking pages
– 4 websites to track wallet addresses/transaction history
– Top 5 wallets

#10: Những trang web thường dùng cho cộng đồng crypto (Phần 1)

Trong bài viết trên Blog của Moonka sẽ đề cập về:
– 2 trang web chuyên xếp hạng tiền điện tử theo vốn hóa thị trường
– 5 sàn giao dịch phi tập trung uy tín
– 3 trang theo dõi biểu đồ
– 4 trang web truy tìm địa chỉ ví/lịch sử giao dịch
– 5 loại ví điện tử thường dùng

MOONKA IS A GOLD SPONSOR OF THE VIETNAMESE CARAVAN

Moonka is honored to be joined by a community forum that has expanded significantly over the last ten years. Moonka has signed on as a gold sponsor, with the goal of assisting Caravan in expanding the forum’s popularity and value.

MOONKA LÀ NHÀ TÀI TRỢ VÀNG CHO CARAVAN VIỆT NAM

Moonka vinh hạnh được đồng hành cùng một diễn đàn có tính kết nối cộng đồng cũng như phát triển mạnh mẽ trong 10 năm qua. Moonka với vai trò là nhà tài trợ vàng với mong muốn hỗ trợ và tạo cơ hội để Caravan lan rộng tầm ảnh hưởng và giá trị của diễn đàn. 

ANNOUNCEMENT OF SUCCESSFUL VOTING – TAKING PROFIT FOR ROSE GARDEN

Since the official opening of voting on Lam Đong Rose Garden real estate open at 20:00 on December 10 until now, the voting rate has over 51% of voting yes), this means that C10’s assignment with the final price of 1,164,390,000 VND

THÔNG BÁO BIỂU QUYẾT THÀNH CÔNG – CHỐT LỢI NHUẬN CHO ROSE GARDEN

Kể từ lúc chính thức mở biểu quyết nhượng quyền bất động sản Lâm Đồng Rose Garden vào lúc 20:00 ngày 10/12 cho đến hiện tại, tỷ lệ voting đã đạt 93.4% (trên 51% biểu quyết đồng ý).

[REAL ESTATE TRANSFER] OPENING VOTING FOR ROSE GARDEN- 11% OF PROFITS (APY 66%)

educting fees of 1,164,390,000 VND, which is equivalent to an increase of 11% compared to the initial purchase price of 1,049,000,000 VND successfully opened for sale on 7th of October, 2021.

MỞ BIỂU QUYẾT (VOTING) CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN ROSE GARDEN- LỢI NHUẬN 11% (APY 66%)

Bất động sản Rose Garden đang được đề nghị chuyển nhượng lại với mức giá cuối sau khi trừ các lệ phí là 1,164,390,000 VND. Tương đương với mức tăng 11% so với giá mua vào là 1,049,000,000 VND khi mở bán thành công ngày 07/10/2021.

HƯỚNG DẪN RÚT LỢI NHUẬN SẢN PHẨM BẤT ĐỘNG SẢN (VNDT)

1. Rút lợi nhuận Khi có thông báo rút lợi nhuận từ Moonka, nhà đầu tư có thể rút lợi nhuận theo hướng dẫn dưới đây:Bước 1: Truy cập vào website Moonka. Bước 2: Vào danh mục SẢN PHẨM ĐẦU TƯ Bước 3: Truy cập vào mục ĐÃ KẾT THÚC và chọn RÚT LỢI NHUẬN. …