Moonka Token (MKA) Chính Thức Được Niêm Yết trên Ví VNDT

Vào ngày 05/10, Moonka chính thức được niêm yết trên app VNDT wallet. Do đó, nhà đầu tư có thể dễ dàng sở hữu MKA hơn. Trước đó, MKA đã được niêm yết trên sàn Kaidex thông qua cặp MKA/KAI và tại sàn peertopeer (P2P) trên app VNDC wallet.

LUCKY BAGS 9999: BUY ROSE GARDEN – LUCKY BAGS IN YOUR HAND

In addition to the potentials from Rose Garden, Moonka continues to offer investors an extremely attractive program, which is Luck Bags 9999. With each successful purchase of C10 Real Estate, investors will receive a bag of fortune 9999.

THE REASON WHY YOU SHOULD INVEST IN ROSE GARDEN – THIRD REAL ESTATE OPENS FOR SALE ON MOONKA?

Many questions arise about whether to invest in and real estate Rose Garden – The third real estate is about to open for sale in Moonka or not? From an investment perspective, Rose Garden analysts have the following outstanding features: After the 4th pandemic, the need for living space close to nature, following nature became …

TẠI SAO NÊN ĐẦU TƯ ROSE GARDEN – BẤT ĐỘNG SẢN THỨ BA ĐƯỢC MỞ BÁN TRÊN MOONKA?

Nhiều câu hỏi đặt ra rằng liệu có nên đầu tư và bất dộng sản Rose Garden- Bất động sản thứ ba sắp mở bán tại Moonka hay không? Dưới góc nhìn đầu tư, các chuyên gia phân tích Rose Garden có những đặc điểm nổi trội sau: Sau trận đại dịch thứ 4, nhu …