ANNOUNCEMENT OF SUCCESSFUL VOTING – TAKE PROFIT FOR B26

Since the official opening of voting on Can Gio B26 real estate open at 22:00 on October 12 until now, the voting rate has reached 78.1% (over 51% of the votes) which means that B26 will be assigned with the final price of 3,520,000,000 VND (In words: Three billion five hundred and twenty million dongs), …

#3: What is tokenization real estate?

To turn the scope of that problem into more realistic action, Moonka has pioneered an innovative real estate platform powered by Blockchain by issuing real estate tokens which KardiaChain backs. This model will bring Moonka closer to a group of ambassadors (property owners), investors, and other stakeholders to start small but win big!

#3: ĐÔI NÉT VỀ TOKEN BẤT ĐỘNG SẢN?

Nắm bắt được những hạn chế và khó khăn của nhà đầu tư nhỏ trong việc gia nhập vào thị trường, Moonka đã tiên phong áp dụng Blockchain vào Bất động sản để xây dựng mô hình mới lạ bằng cách phát hành các “Token bất động sản” dựa trên nền tảng công nghệ KardiaChain. Mô hình này của Moonka tạo ra một thị trường cho các đại sứ (chủ sở hữu bất động sản), nhà đầu tư và các bên liên quan khác có thể tham gia đầu tư với số vốn “khiêm tốn”.

THE 3RD SALE SUMMARY – ROSE GARDEN ACHIEVES A SOLD-OUT RECORD AFTER ONLY 28 MINUTES ON SALE

At 08:00 PM on October 7, 2021 (GMT+7), the third property called Rose Garden was opened for sale on Moonka. This third sale set a record for the shortest time to sold-out when it sold out 1000 pieces in just 28 minutes. Rose Garden is a land of the Country Dream 3 project, located in …

TỔNG KẾT ĐỢT BÁN THỨ 3 – ROSE GARDEN ĐẠT KỶ LỤC CHÁY HÀNG CHỈ SAU 28 PHÚT MỞ BÁN

Vào lúc 20:00 ngày 07/10/2021 (GMT+7), bất động sản thứ 3 với tên gọi Rose Garden được mở bán trên Moonka. Đợt mở bán lần thứ 3 này xác lập kỷ lục về thời gian bán hết khi cháy hàng 1000 phần chỉ trong vỏn vẹn 28 phút.  Rose Garden là một nền đất nằm …

MỞ BIỂU QUYẾT (VOTING) CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN B26 – LỢI NHUẬN 10% (APY 60%)

Vậy là sau quá trình thương lượng và đàm phán với bên thứ ba người đề nghị nhận chuyển nhượng lại toàn bộ Bất động sản B26, Moonka rất vui mừng thông báo đến tất cả các nhà đầu tư: Bất động sản B26 đang được đề nghị chuyển nhượng lại với giá  3,520,000,000 VND. …

OPEN VOTING (VOTING) FOR TRANSFER OF REAL ESTATE B26 – 10% PROFIT

After the process of negotiating with a third party who proposed to receive the entire B26 Real Estate transfer, Moonka is very pleased to announce to all investors:
Real estate B26 is being proposed to be transferred at the price of 3,520,000,000 VND (Price after-tax)

Yield Farming l Pool WKAI-MKA LP Token on Defily Finance

Earlier on Defily Finance, yield farming has launched WKAI-MKA LP (Liquidity Pool) and many people quickly got involved within 24 hours. To those who have no clue why Yield Farming (YF) is so lucrative for the crypto community, you should read this. Let’s go over the fundamental terminologies in terms of YF so that you’ll be more confident to profit from farming MKA!

Yield Farming pool WKAI-MKA LP Token trên Defily Finance

Vừa qua Defily Finance triển khai Yield Farming với WKAI-MKA LP (Liquidity Pool) và cơn sốt này vẫn chưa hạ nhiệt. Với những ai chưa biết vì sao Yield Farming lại hot cho giới crypto, đây là bài viết dành cho bạn. Hãy cùng tìm hiểu những khái niệm liên quan đến farming bạn cần biết trước khi bắt đầu farm MKA nhé! 

Moonka Token (MKA) Officially Listed on VNDT Wallet

Moonka was officially added to the VNDT wallet app on October 5. As a result, investors can simply acquire MKA. MKA was previously listed on the Kaidex market in the MKA/KAI pair and on the VNDC wallet app’s peertopeer (P2P) exchange.