Featured

[REAL ESTATE TRANSFER] OPENING VOTING FOR ROSE GARDEN- 11% OF PROFITS (APY 66%)

After the great success of setting a record of selling out in just 28 minutes, recently, the 3rd Real Estate – Rose Garden, a land plot located in Country Dream 3, located in Tan Lac, Bao Lam, Lam Dong, with its prime location and full of potential, has been offered to buy by an investor.

Rose Garden product with an area of 693 m2 has been listed to raise capital on Moonka for investors to buy together for only 1,049 billion VND, divided by 1000 parts. This is a product that has been carefully selected by Moonka’s experts as well as negotiated a more attractive price than the market.

Moonka is pumped to tell all investors good news that:
Rose Garden property is being proposed to be transferred with the final price after deducting fees of 1,164,390,000 VND, which is equivalent to an increase of 11% compared to the initial purchase price of 1,049,000,000 VND successfully opened for sale on 7th of October, 2021.

💟Purchase price: 1,049,000,000 VND
💟Proposed selling price: 1,164,390,000 VND
💟Investor’s return: 11%/2 months ~ 66%/year
💟 Voting time: 20:00 Dec 10th – 20:00 Dec 13th

🌸Later on, Moonka will activate voting for investors (Agree to sell/ Disagree to sell). If more than 51% of the votes are in favor, the Real Estate will be successfully transferred.
🌸The deposit and interest will be transferred to the investor’s wallet address once Moonka finishes the transfer procedure.

Các kênh social của MOONKA:

Featured

MỞ BIỂU QUYẾT (VOTING) CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN ROSE GARDEN- LỢI NHUẬN 11% (APY 66%)

Sau thành công vang dội thiết lập kỷ lục bán cháy hàng chỉ trong 28 phút thì mới đây, Bất động sản thứ 3 – Rose Garden, một nền đất nằm trong khu Country Dream 3, tọa lạc tại Tân Lạc, Bảo Lâm, Lâm Đồng, với vị trí đắc địa và đầy tiềm năng, đã được một nhà đầu tư ngỏ ý mua lại.

Sản phẩm Rose Garden với diện tích 693 m2, đã được niêm yết gọi vốn trên Moonka cho các nhà đầu tư cùng mua chung với giá chỉ 1,049 tỷ đồng, được chia 1000 phần. Đây là sản phẩm được các chuyên gia của Moonka lựa chọn rất kỹ cũng như thương lượng được mức giá hấp dẫn hơn thị trường. Moonka rất vui mừng thông báo đến tất cả các nhà đầu tư rằng:
Bất động sản Rose Garden đang được đề nghị chuyển nhượng lại với mức giá cuối sau khi trừ các lệ phí là 1,164,390,000 VND. Tương đương với mức tăng 11% so với giá mua vào là 1,049,000,000 VND khi mở bán thành công ngày 07/10/2021.

💟Giá mua vào: 1,049,000,000 VND
💟Giá đề xuất bán: 1,164,390,000 VND
💟Lợi nhuận của nhà đầu tư: 11%/ 2 tháng ~ 66%/năm
💟 Thời gian voting: 20:00 ngày 10/02 – 20:00 ngày 13/02

🌸Tiếp theo đây, Moonka sẽ tiến hành cho các nhà đầu tư bỏ phiếu (Đồng ý bán/ Không đồng ý bán). Nếu trên 51% phiếu tán thành, bất động sản sẽ được chuyển nhượng thành công.
🌸Phần tiền gốc và tiền lãi sẽ chuyển về địa chỉ ví nhà đầu tư sau khi Moonka hoàn tất thủ tục chuyển nhượng.

Các kênh social của MOONKA:

Featured

Vì sao NFT sẽ mở ra một xu hướng tài chính mới?

Khi bạn đã hiểu rõ ngọn ngành vấn đề. Bạn sẽ hiểu ra tiềm năng rộng lớn của NFT. Dưới đây là một vài lý do lý do vì sao NFT lại tạo nên cơn sốt hiện nay

NFT đảm bảo quyền sở hữu

Thông thường, các game truyền thông thường được quản lý bởi một máy chủ. Việc bạn sở hữu vật phẩm trong game hoàn toàn dựa theo yêu cầu cần có để tăng trải nghiệm chơi các level. Các vật phẩm thường chỉ có mục địch để tăng khả năng của nhân vật. Một vài vật phẩm hiếm mới được người chơi trao đổi theo thỏa thuận đôi bên nhưng trường hợp này không nhiều.

Nhưng với các game trên blockchain có áp dụng NFTs. Vật phẩm của bạn được gán với một token. Bạn dễ dàng trao đổi nó cho bất cứ ai sở hữu đồng tiền blockchain nền tảng (như ETH). Và toàn bộ hoạt động của vật phẩm đó được ghi dấu và lưu trữ trên blockchain. Không thể thay đổi, bị hack, hay nhầm lẫn được.

Cũng theo cách đó. Một tác phẩm nghệ thuật cũng sẽ được đảm bảo quyền sở hữu. Đến mức, một họa sĩ vẫn có thể nhận được tiền hoa hồng nếu tác phẩm của ông ta được mua đi bán lại. Đó là thành quả của việc giao dịch NFTs kết hợp với smart contact. Điều này không thể xảy ra với cách đảm bảo sở hữu trí tuệ truyền thống hiện nay.

NFT mở rộng thị trường mua bán

Ví dụ, đối với mua bán bất động sản truyền thống. Thị trường chỉ gói gọn trong những đối tượng sinh sống trong quốc gia hoặc địa phương. Và việc mua bán này đòi hỏi nhiều khâu về giấy tờ, công chứng phức tạp. Chúng ta hoàn toàn chưa có một cách mạng nào trong vấn đề này.

Nhưng nếu các tài sản giá trị lớn như bất động sản nói chung (căn hộ, tòa nhà, đất đai) được token hóa thành những “mẫu” nhỏ (hay thành các NFTs). Thì việc sở hữu token này đồng nghĩa với việc bạn sở hữu một phần trong đó. Nhờ thế mà tính thanh khoản sẽ sôi động hơn. Đối tượng thị trường sẽ mở rộng hầu như không có biên giới nào. Thậm chí bạn có thể cho thuê lại miếng đất thông qua việc chuyển token dựa trên smart contract mà không cần đến bên công chứng.

NFT gia tăng giá trị cho người sở hữu

Chình vì Non-Fungible Token được gán cho tài sản có tính độc nhất không thể thay thế. Nên bạn gần như độc quyền thứ mình có. Điều này càng tiềm năng hơn khi mà công nghệ cross-chain dần hoàn thiện. Nghĩa là tài sản NFTs của bạn có thể được giao dịch trên mọi nền tảng blockchain khác nhau ở bất cứ đâu trên thế giới. Nó biến bạn trở thành một công dân của thế giới. Gia nhập vào một “cái chợ” khổng lồ để bán một thứ “chỉ bạn mới có”.

Nguồn kham khảo: Beincrypto

Các kênh social của MOONKA:

Telegram: https://t.me/moonkaio

Channel: https://t.me/moonkaofficial

Facebook: https://www.facebook.com/moonka.official

Zalo: https://zalo.me/g/nkzrjh579

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/moonka-foundation/

Featured

ABOUT MOONKA TOKENMETRICS

1. What is MKA?

The governance token of the Moonka platform is MKAToken (“MKA”). MKA acts as Token of Moonka Ecosystem (Utility token), their value changes based on supply and demand for Moonka’s products and services. At the same time, MKA also acts as a member token (Membership); investors who own MKA deposits on the Moonka platform will become Moonka members and participate in Real Estate investments on the Moonka Platform.

MKA is a digital token currently integrated and stored on the Kardia Chain platform, meeting the KRC-20 standard. The number of MKA is finite to limit the risks of inflation that occur with fiat.

2. Detailed information about MKA

Token Name: Moonka Token

Ticker: MKA

Blockchain: KardiaChain 

Token Standard: KRC-20

Contract:
KRC20: 0xbFb1398F4755E861620d25A1Df6Bb8ff25252377

Token type: Utility

Total Supply: 100,000,000 MKA

3. MKA Allocation

Foundation for Team & Advisors: 20%.

Community Development: 10%.

Seed: 3%.

Private Sale: 6%.

Public Sale: 1%.

Land Mining For Investor: 25%.

Land Mining For Member: 12,5%.

Land Mining For Supplier: 12,5%

P2P Transaction Mining: 10%

NOTE:
Investors: People who contribute capital together to invest in real estate for sale or assignment to make a profit on Moonka’s platform.

Member: All members who upgrade their account from Trial to Companion at Moonka.

Supplier: Ambassadors, landowners who provide real estate which was available for sale in Moonka.

For example, B26 was opened for sale at Moonka with a price: 3.200.000.000 VND, after the processes are completed and profit-sharing, 3200 MKA will be mined. 

 • 50% of 3200 MKA = 1600 MKA will be divided among Investors according to their capital contribution.
 • 25% of 3200 MKA = 800 MKA will be divided among Members depending on the level.
 • 25% = 800 MKA will be given to Suppliers.

4. MKA tokens will be unlocked as follows:

Foundation for Team & Advisor: 4 years vesting, six months cliff, linear unlock starting from the 7th month.

Community Development: 4 years vesting, 15% release at TGE, linear unlock starting from the 7th month.

Seed: 2 years vesting, 1 year cliff, linear unlock starting from the 2nd year.

Private Sale: Lock membership to invest real stake, 1-month cliff after unlocking membership (Time for review documents related to real estate).

Public sale: 100% release at TGE.

Land Mining: Real estate raise successful on MOONKA will be converted into MKA token to generated per transaction at raise fund success.  1 Billion VNĐ value = 1000MKA.

Division rule: 50% for Investor, 25% for Members (before event success), 25% for Land Suppliers.

P2P transaction mining: 10 MKA tokens to be generated per transaction P2P Real Stake’s token trade on MOONKA.

Division rule: 50% for Buyer, 50% for membership belong to level.
MOONKA SOCIAL:

Featured

THE REASON WHY YOU SHOULD INVEST IN ROSE GARDEN – THIRD REAL ESTATE OPENS FOR SALE ON MOONKA?

Many questions arise about whether to invest in and real estate Rose Garden – The third real estate is about to open for sale in Moonka or not? From an investment perspective, Rose Garden analysts have the following outstanding features:

After the 4th pandemic, the need for living space close to nature, following nature became urgent. Bao Loc with natural advantages, reasonable prices, is friendly and hospitable, and 3 hours travel distance from Ho Chi Minh City. Bao Loc promises to be an attractive destination for many tourists as soon as the pandemic is over.

This image has an empty alt attribute; its file name is so-do-lien-ket-vung-bao-loc-1114x800.jpg
Bao Loc is about 200km from Ho Chi Minh City

The 3rd real estate in Moonka is called Rose Garden, located on a hillside land, overlooking the gentle Dai Nga River, seemingly converging all the quintessence of nature giving to ROSE GARDEN

This image has an empty alt attribute; its file name is image-1.png
Concept Rose Garden
This image has an empty alt attribute; its file name is image-2.png
Concept Design is both luxurious and modern while being in harmony with nature at Rose Garden

ROSE GARDEN also owns a synchronous traffic system, with 2 national highways running across the bypass road QL20, QL20, QL55, and many other key roads are on the way to completion.

This image has an empty alt attribute; its file name is image.png
Infrastructure system – traffic connection Rose Garden Real Estate – in Country Dream 3

The real estate market here is focusing on the Tan Phu – Bao Loc expressway, a part of the Dau Giay – Lien Khuong expressway project, it is estimated that when the highway is completed, it will help shorten the travel time from Ho Chi Minh City to Bao Loc in only 2 hours.

Bao Loc With an average temperature of about 21-22 degrees Celsius, the lowest temperature is about 14-18 degrees Celsius, cool climate in four seasons, this place is ideal for the construction of resorts.

In addition, Bao Loc is also expanding the regional planning to attract investors to hunt for land to develop resort real estate. The bright star looks to nowhere other than the land in Bao Lam.

Going through the above, it can be seen that ROSE GARDEN is currently a product with great growth potential. Along with the current price on Moonka is currently 5% lower than the market. ROSE GARDEN is an opportunity not to be missed for savvy investors at the moment.

You can learn more about the product at:

https://ec10.moonka.io/ (ver ENG)

Featured

MOONKA IDO (Initial DEX Offering) on KAIStarter

Tiktak Tiktak, the clock is counting. Are you ready!

MOONKA IDO on KAIStarter and Whitelist Opens Now!

Moonka’s Initial Decentralized Offering will additionally be hosted by KAIStarter – A decentralized crowdfunding platform on KardiaChain ($KAI), on September 21st of 2021. With just a week left until the IDO, this announcement brings with it the opening of the KAIStarter Whitelist!

What is KAIStarter?

KAIStarter, a subsidiary of KardiaChain, is a DeFi platform to provide flexible earnings for KAI holders via traditional business investments. KAIStarter utilises KAI tokens to govern all activities such as proposing an investment, voting for approval, and claiming interest. Hence, the platform creates a new flow of money into the crypto world.

Moonka KAIStarter IDO details

 • IDO date: 19:00 (GMT+7) 21st September 2021
 • Price of MKA token: 1 MKA = 2,75 KAI
 • Total pool: 1,000,000 MKA will be available through the IDO
 • Ticket size: 2750 KAI
 • Max cap per person: 1,000 MKA
 • Network: KardiaChain – KRC20

*Please Note: To participate in the IDO, you must be in Whitelist. We will announce the winners on Sept. 20th, 2021 via email.

Whitelist here: https://gleam.io/competitions/lazLK-moonda-ido-whitelist

Whitelist Open/Close

 • Whitelist form opens: Wednesday, Sept. 15th, 2021 16:00 GMT + 7
 • Whitelist form closes: Monday, Sept. 20th, 2021 06:00 GMT + 7

How to register Whitelist?

To register Whitelist, you should fulfill all whitelist tasks to qualify for the lottery draw.

🔗VIDEO INSTRUCTION: https://www.youtube.com/watch?v=HmiSoKRGl9c

Step 1: Click on this Whitelist link https://gleam.io/competitions/lazLK-moonda-ido-whitelist

Step 2: Complete the list of tasks below. Do the first mission to unlock the other missions.

 • An IDO has a lot of participants who want to buy token at a good price, so the Whitelist will help us to select the real potential investors and accompany the project.
 • We will select the Whitelist list according to the score of completing the task.
 • You don’t need to do all the tasks but the more tasks are completed, the higher chance of being on the Whitelist. However, you must do the KardiaChain Wallet Address task so we can verify this wallet address can buy MKA on IDO on Kaidex.
 • If you are not on the Whitelist, you can still buy MKA on Kaidex after IDO, the price at this time will depend on BUY and SELL on the exchange.
Good luck!

MOONKA SOCIAL:

Telegram: https://t.me/moonkaio

Channel: https://t.me/moonkaofficial

Facebook: https://www.facebook.com/moonka.official

Zalo: https://zalo.me/g/nkzrjh579

Featured

Moonka ký kết hợp tác chiến lược cùng Defily

Vào ngày 04/08/2021, Moonka chính thức thông báo mối quan hệ đối tác chiến lược với nền tảng Defily – Dự án tài chính phi tập trung chuỗi liên mạng do TB Labs phát triển.

Với hệ sinh thái sản phẩm đa dạng bao gồm Staking,Yield Farming, IDO Launchpad, AMM (Dexs), Decentralized Lending,… Defily đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng đầu tư trong nước và quốc tế. Hơn nữa, Defily và Moonka đều cùng được xây dựng trên nền tảng KardiaChain.

Mối quan hệ hợp tác của Moonka và Defily sẽ hướng tới giải quyết bài toán thanh khoản. Với mỗi giao dịch bất động sản hoàn tất, một số lượng MKA sẽ được khai thác và thưởng cho chủ đất, đại sứ, nhà đầu tư tham gia gọi vốn và cộng đồng tham gia staking. Tại Moonka.io, người nắm giữ token quản trị là MKA có thể đặt cọc (staking) và cho vay (lending) để khai thác thanh khoản.

Với Defily, đội ngũ đã có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực DeFi. Với đầy đủ những tính năng của một sàn phi tập trung từ staking, Farming, IDO đến IFO. Những sản phẩm của Defily ngày càng thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng. Hơn nữa, Defily cũng có điểm chung là cùng được xây dựng trên KardiaChain.

Thông qua lần hợp tác này, Moonka muốn tạo nên một hệ sinh thái mà nhà đầu tư không chỉ kiếm được lợi nhuận trên sàn Moonka mà còn có nhiều lựa chọn nhận thưởng thêm từ các pool thanh khoản của đối tác. Từ đó, nền tảng Moonka sẽ mang tính đa đạng và có nhiều ưu thế hơn các nền tảng đầu tư bất động sản truyền thống.

Vì vậy, Moonka và Defily tin rằng lần hợp tác này sẽ là một bước tiến mới trong việc tạo thêm nhiều giá trị cho cộng đồng đôi bên.

Giới thiệu về đối tác Defily 

Defily là dự án tài chính phi tập trung liên mạng (cross-chain DeFi) đầu tiên trên KardiaChain. Trong tương lai, Defily sẽ mở rộng trên Ethereum và Binance Smart Chain. Trên giao thức này, người dùng có thể staking và farming đóng góp vào pool thanh khoản và nhận về token thưởng.

Hiện tại, nền tảng Defily đã tích hợp nhiều tính năng nổi bật trong Defi như: 

Yield Farming: Tính năng này cho phép người dùng tham gia đóng góp vào pool thanh khoản tiền điện tử để kiếm lợi nhuận từ chia thưởng phí giao dịch. Bên cạnh đó, trong lĩnh vực Blockchain, Yield farming giải quyết được bài toán sử dụng token nắm giữ dài hạn nhưng vẫn có cơ hội nhận thêm các token thưởng

Pools: Tính năng Pools cung cấp giải pháp quản lý canh tác để người dùng dễ dàng xác định vị trí của tất cả các Pool Farming và Staking sẵn có trên hệ sinh thái KAI. Người dùng có thể quản lý các hoạt động staking/farming của mình hiện trên một giao diện duy nhất.

Mini Farm: Phiên bản tối giản hơn của tính năng Yield Farming. Thông qua tính năng này, người dùng được phép tham gia đặt cược và nhận thưởng.

IFO Launchpad: Nền tảng để các dự án mở bán token qua hình thức farming. Với sự kiểm duyệt kỹ lưỡng từ đội ngũ Defily, các dự án tiềm năng đươc giới thiệu cho cộng đồng đầu tư.

Ngoài ra, Defily hoạt động trên cơ chế DAO (tổ chức tự trị phi tập trung) có token DFL là token quản trị. Do đó, cộng đồng nhà đầu tư nắm giữ DFL có quyền biểu quyết những quyết định quan trọng liên quan đến dự án.

Giới thiệu về Moonka

Moonka là nền tảng mã hoá Bất động sản bằng công nghệ Blockchain. Nền tảng cung cấp giải pháp giúp “Cùng Mua” Bất Động Sản tiện lợi, phi tập trung và minh bạch. Vào tháng 6/2021, dự án chính thức ra mắt công chúng. Xét về ý tưởng mang Blockchain vào lĩnh vực Bất động sản, Moonka thuộc nhóm tiên phong trong lĩnh vực này tại Việt Nam.

Moonka hướng đến mục tiêu sẽ tạo ra cuộc cách mạng hóa lĩnh vực bất động sản toàn cầu. Trong đó, giao thức đầu tư chung và ký quỹ được đổi mới vượt bậc so với hình thức truyền thống.

Hiện tại, ngành bất động sản truyền thống đang gặp nhiều bất cập và nhiều vấn đề chưa được giải quyết. Thông qua Moonka, chúng tôi muốn góp phần giải quyết một vài vấn đề nan giải trong thị trường đầu tư bất động sản truyền thống. Đó là:

 • Chia nhỏ phần tài sản Bất động sản.
 • Hỗ trợ thanh khoản nhanh 24/7.
 • Hỗ trợ pháp lý cho tài sản.
 • Người nước ngoài có thể đầu tư dễ dàng.

Thông tin liên hệ:

Các kênh social của Defily:

Các kênh xã hội của Moonka:

Moonka chúc mừng anh Huy Nguyễn – Phó chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam

Sau Quyết định cấp phép thành lập Hiệp hội công nghệ chuỗi khối Việt Nam (Hiệp hội Blockchain Việt Nam), Moonka vinh hạnh vì anh Huy Nguyễn – Cố Vấn của Moonka được bổ nhiệm vị trí Phó chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam.

Trong sự kiện “lễ công bố và ra mắt hiệp hội Blockchain Việt Nam” được diễn ra vào ngày 17/05/2021 tại trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E, Hà Nội. Sự kiện không chỉ là cột mốc lịch sử ghi dấu sự phát triển của lĩnh vực Blockchain tại Việt Nam. Mà chương trình còn là niềm vui mừng với tập thể Moonka, bởi vì cố vấn của chúng tôi, anh Huy Nguyễn chính thức đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch Hiệp Hội Blockchain Việt Nam.

Anh Huy Nguyễn được biết đến là một lãnh đạo trẻ có tầm ảnh hưởng lớn trong ngành Blockchain Việt. Anh từng là tốt nghiệp loại ưu ngành Kỹ thuật điện – điện tử và Khoa học máy tính tại Đại học UC Berkeley. Bên cạnh đó, anh có 12 năm kinh nghiệm phát triển chuyên môn tại Cisco và Google. Đáng chú ý, anh tận dụng thế mạnh của mình và trở thành lãnh đạo cấp cao trẻ nhất tại Google.

Thông qua cơ duyên tiếp cận công nghệ Blockchain tại môi trường làm việc tại Google từ năm 2015. Anh Huy ấp ủ giấc mơ mang công nghệ phát triển tại Việt Nam và trở thành Đồng sáng lập (Co-founder) của KardiaChain, nền tảng Blockchain  liên chuỗi đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á. Trong giai đoạn đầu ra mắt Moonka, nền tảng mã hóa bất động sản tại Việt Nam, anh Huy là cố vấn luôn ủng hộ và hỗ trợ những hoạch định, định hướng phát triển của dự án.

Vì vậy, Moonka vinh hạnh và vui mừng khi chứng khiến cố vấn của Moonka đảm nhận vai trò mới tại Hiệp hội Blockchain Việt Nam. Tại sự kiện ra mắt, anh Huy Nguyễn đã có phần phát biểu ý nghĩa. Trong đó, Moonka xin trích dẫn một đoạn như sau:

“Tôi rất vui mừng và tự hào khi được đại diện các thành viên Hiệp Hội để cùng chia sẻ với quý vị về tầm nhìn và khát vọng của Hiệp Hội Blockchain Việt Nam. Như nhiều lĩnh vực khác trong giai đoạn chớm nở, việc Hiệp Hội ra đời là tín hiệu cho thấy ngành Blockchain đang nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng, người làm công nghệ và cơ quan quản lý nhà nước.”

Blockchain là một ngành công nghệ non trẻ, nhưng tiềm lực phát triển của công nghệ này đã chứng minh tại sân chơi quốc tế. Sự ra mắt của hiệp hội Blockchain tại Việt Nam hứa hẹn thúc đẩy ngành công nghiệp này phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Qua đó, Hiệp hội với sự mệnh góp phần phát triển “ một Việt Nam hùng cường, một cường quốc Blockchain trong 5-10 năm tới.”

CTO Tri Nguyen nominated in Top 30 CTO Summit 2022

In the program CTO Summit 2022, Moonka was honored when CO-founder and CTO of Moonka, Nguyen Minh Tri was nominated in the TOP 30 young technology leaders in 2022.

CTO Summit 2022 is a program to honor young leaders in the field of technology organized by VnExpress news site. In the program to select young leaders in 2022, Moonka was honored when Moonka’s CTO, Mr. Nguyen Minh Tri, was nominated by the program organizers in the Top 30 list.

Mr. Nguyen Minh Tri holds a bachelor’s degree in information technology and is pursuing a Master’s degree in computer science at the University of Natural Sciences in Ho Chi Minh City. Ho Chi Minh. He is currently the Co-Founder and CTO of Moonka, a real estate tokenization platform via Blockchain. In addition, he is currently the CTO & Co-Founder of Calo Metaverse, a project running on the Move to Earn model. In addition, he also assumes the role of building and developing software for the Eat More Salad business.

Thanks to his enthusiasm and passion for technology, Mr. Nguyen Minh Tri has 10 years of experience in software development. Thereby, he is highly appreciated in most of the incumbent roles. At the same time, the projects he led also made a significant impression on the public.

For Moonka as well as Mr. Nguyen Minh Tri, the nomination of the top 30 from the CTO Summit 2022 program is a great honor that Moonka wants to share this joy with the community. Through this event, Moonka hopes that the community following the project will support it by voting for Mr. Nguyen Minh Tri. In gratitude for everyone’s love, Moonka will airdrop 50 MKA to those who vote for CTO Summit 2022.

To participate in voting, please follow these steps:

Step 1: Access the link https://vnexpress.net/nguyen-minh-tri-4460374.html

Step 2: Click on the “Like” icon and log in with Gmail or Facebook

Step 3: Click on the “Like” icon and confirm “Voted”

Step 4: Take a screenshot

Step 5: Fill in the form to receive the Airdrop: https://forms.gle/iPtJwr3qc4BEszkL8

Voting time until midnight on May 18, 2022. Moonka will confirm and send the Airdrop after 48 hours from the time you fill out the form.

MOONKA’s social channels:

CTO Trí Nguyễn được đề cử Top 30 CTO Summit 2022

Trong chương trình CTO Summit 2022, Moonka vinh hạnh khi Đồng sáng lập kiêm CTO Moonka, anh Nguyễn Minh Trí được đề cử trong TOP 30  lãnh đạo công nghệ trẻ năm 2022. 

CTO Summit 2022 là chương trình tôn vinh những nhà lãnh đạo trẻ trong lĩnh vực công nghệ được tổ chức bởi trang tin tức VnExpress. Trong chương trình bầu chọn lãnh đạo trẻ năm 2022, Moonka vinh hạnh khi CTO của Moonka, anh Nguyễn Minh Trí được BTC chương trình đề xử trong danh sách Top 30.

Anh Nguyễn Minh Trí là cử nhân ngành công nghệ thông tin và đang theo đuổi học vị Thạc sĩ Khoa học máy tính tại Đại học Khoa học Tự nhiên TP. Hồ Chí Minh. Anh hiện là Đồng sáng lập kiêm CTO của Moonka, nền tảng mã hóa bất động sản thông qua Blockchain. Bên cạnh đó, anh đương nhiệm vai trò CTO & Đồng nhà sáng lập Calo Metaverse, dự án chạy theo mô hình Move to Earn. Ngoài ra, anh cũng đảm nhận vai trò xây dựng và phát triển phần mềm cho doanh nghiệp Eat More Salad.

Nhờ vào sự nhiệt huyết và đam mê công nghệ, anh Nguyễn Minh Trí đã có 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm. Qua đó, anh được đánh giá cao trong hầu hết các vai trò đương nhiệm. Đồng thời, các dự án được anh dẫn dắt cũng tạo ấn tượng đáng kể đối với công chúng.

Đối với Moonka cũng như anh Nguyễn Minh Trí, đề cử top 30 từ chương trình CTO Summit 2022 là một niềm vinh dự lớn mà Moonka muốn chia sẻ niềm vui này đến cộng đồng. Thông qua sự kiện này, Moonka hy vọng cộng đồng theo dõi dự án dành sự ủng hộ bằng cách bình chọn cho anh Nguyễn Minh Trí. Để tri ân tình yêu thương của mọi người, Moonka sẽ airdrop 50 MKA cho những anh/chị tham gia bình chọn cho chương trình CTO Summit 2022.

Để tham gia bình chọn, anh/chị làm theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập đường link https://vnexpress.net/nguyen-minh-tri-4460374.html

Bước 2: Bấm vào biểu tượng “Like” và Đăng nhập bằng Gmail hoặc Facebook

Bước 3: Bấm vào biểu tượng “Like” và xác nhận “Đã bình chọn”

ớc 4: Chụp màn hình 

Bước 5: Điền thông tin vào form nhận Airdrop: https://forms.gle/iPtJwr3qc4BEszkL8

Thời gian bình chọn đến 12:00 ngày 18/05/2022. Moonka sẽ xác nhận và gửi Airdrop sau 48h kể từ lúc anh/chị điền form.

Các kênh social của MOONKA:

Cryptocurrency payments will be common in real estate transactions

By the end of 2022, experts predict 1 billion crypto users. In the last two years, many types of services accept cryptocurrency payments, including real estate. What will be the factors that prove that cryptocurrencies are a popular method when investing in real estate? Let’s find out with Moonka in the article below.

Why pay with electronic money?

Cryptocurrencies are decentralized, transparent asset classes with a total market capitalization of $1.6 trillion. As the DeFi trend has grown in recent years, many businesses have integrated the technology by accepting payments in cryptocurrency. A few cryptocurrencies are accepted such as Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, Dogecoin, and stablecoins. In which, stablecoin is a stable currency, a 1:1 reference value with a national currency. For example, two well-known stablecoins like USDT and USDC are equivalent in value to USD.

A report by Crypto.com in January predicted that there will be one billion crypto users by the end of the year. As of March 2022, the total world population is approximately $7.9 billion. If the prediction is correct, 1 out of every 7 citizens in the world is a crypto user. Of course, the number of crypto users in each country will vary. However, countries that accept cryptocurrencies have the advantage of updating this trend better than others.

According to a survey by the Baby Boomer research group on anti-inflation solutions. In which, 5.2% of surveyors think that they will reserve assets in real estate. Next, 4.9% choose to invest in Bitcoin and Ethereum to fight inflation.

Types of Real Estate That Accept Cryptocurrency Payments

Currently, two real estate models accept crypto payments. It is the virtual real estate of Metaverse Blockchain projects and real estate with practical use-value.

For virtual real estate, the group of potential customers is businesses or organizations that provide services. The two transfer platforms that provide virtual real estate are The Sandbox and Decentraland. If famous businesses like Skechers, Warner Music Group, and Samsung choose Decentraland. Then payment giants like HSBC and Standard Chartered chose The Sandbox.

For real estate or physical real estate, there is also significant crypto adoption. However, this time is considered an early stage for businesses providing real estate transaction services to enter and participate in the cryptocurrency market. Perhaps, the encryption of a large asset class with legal procedures has caused many complicated problems for these businesses.

Moonka is the pioneering real estate tokenization platform in Asia

Previously, Moonka was the pioneer real estate crypto platform in Asia. But the growing popularity of cryptocurrency payments has led many businesses in the same industry to follow in Moonka’s footsteps to enter this market. This is a good sign of progress when businesses keep up to date with international trends. With the number of crypto users growing rapidly.

Besides, the golden age of owning real estate in the US is 25 – 34 years old. According to a source from the investment newspaper, the group of young people under the age of 35 accounts for about 36% of real estate buyers, data from 2021. Notably, 17% of people are under the age of 30 and are the customer group. investment knowledge. The age group of 18-35 years old is the group of people with a better rate of access to technology than the group of 35-60 years old.

In 2021, Moonka completed the sale of 3 properties through encryption technology. Through the stablecoin payment method, the opening time was just under 90 minutes and a record 55 minutes for a product. The transaction processing speed on the Blockchain platform is fast and the transaction fees are low. Moonka has completed withdrawing profits to help investors enjoy a profit of 10% with product B26 and 11% with product C10.

Two businesses in the real estate industry accept cryptocurrency payments

On April 27, 2022, Dubai-based real estate giant Damac Properties released a press release accepting payments in Bitcoin and Ethereum. After the Dubai Financial Services Authority (DFSA) introduced the crypto investment regulatory framework. Many businesses in Dubai have entered the crypto space to attract foreign investment as well as source international exports.

An advantage with Damac Properties is that 3 exchanges Binance, FTX, and Kraken are licensed in Dubai. This drives demand for exchanges while helping Dubai to be the UAE’s crypto hub.

Also at the end of April, a Miami-based startup, Milo Credit, allowed customers to mortgage real estate based on cryptocurrency. Unlike the direct way of buying like Moonka or Damac Properties, customers with loan needs can mortgage with Milo Credit by pledging customers’ digital assets. It is known that the loan has an interest rate.

Thank you for reading this article. Wishing Moonka investors a successful investment!

MOONKA’s social channels:

Thanh toán tiền điện tử sẽ sớm phổ biến trong ngành bất động sản

Vào cuối năm 2022, các chuyên gia dự đoán 1 tỷ người dùng tiền điện tử. Trong hai năm gần đây, nhiều loại hình dịch vụ chấp nhận thanh toán tiền điện tử, trong đó có bất động sản. Vậy những yếu tố nào chứng minh tiền điện tử sẽ là phương thức phổ biến khi đầu tư bất động sản. Hãy cùng Moonka tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Vì sao nên thanh toán bằng tiền điện tử

Tiền điện tử là một loại tài sản phi tập trung, minh bạch với tổng vốn hóa thị trường là 1.6 nghìn tỷ đô la. Khi trào lưu DeFi phát triển trong vài năm gần đây, nhiều doanh nghiệp hội nhập công nghệ thông qua việc chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử. Một vài loại tiền điện tử được chấp nhận như là Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, Dogecoin  và các stablecoin. Trong đó, stablecoin là loại tiền ổn định, giá trị tham chiếu 1:1 với một loại tiền tệ quốc gia. Ví dụ, hai loại stablecoin nổi tiếng như USDT và USDC có giá trị tương đương USD.

Trong một báo cáo của Crypto.com vào tháng 1 đã dự đoán rằng sẽ có một tỷ người dùng tiền điện tử vào cuối năm nay. Tính đến tháng 3/2022, tổng dân số thế giới xấp xỉ khoảng 7.9 tỷ USD. Nếu đúng như dự đoán, cứ 7 công dân thế giới lại có 1 người dùng tiền điện tử. Dĩ nhiên, số lượng người dùng tiền điện tử ở mỗi quốc gia sẽ có mức chênh lệch khác nhau. Song, những quốc gia chấp nhận tiền điện tử đang có lợi thế cập nhật xu hướng này tốt hơn những đất nước khác.

Theo khảo sát của nhóm nghiên cứu Baby Boomer về các giải pháp chống lạm phát. Trong đó, 5.2% khảo sát viên cho rằng sẽ dự trữ tài sản vào bất động sản. Kế đó, 4.9% lựa chọn đầu tư vào Bitcoin và Ethereum để chống lạm phát.

Khảo sát những lựa chọn lưu trữ tài sane của nhà đầu tư. Nguồn: Baby Boomer
Khảo sát những lựa chọn lưu trữ tài sane của nhà đầu tư. Nguồn: Baby Boomer

Các dạng bất động sản chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử

Hiện tại, có hai mô hình bất động sản chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử. Đó là bất động sản ảo của các dự án Blockchain Metaverse và bất động sản thật có giá trị sử dụng thực tiễn.

Đối với bất động sản ảo, nhóm khách hàng tiềm năng là các doanh nghiệp hoặc đơn vị tổ chức cung cấp dịch vụ. Hai nền tảng chuyển cung cấp bất động sản ảo là The Sandbox và Decentraland. Nếu như các doanh nghiệp nổi tiếng như Skechers, Warner Music Group, Samsung lựa chọn Decentraland. Thì những gã khổng lồ về thanh toán như HSBC, Standard Chartered lại lựa chọn The Sandbox.

Đối với lĩnh vực bất động sản thực, hoặc bất động sản vật lý cũng có sự chấp nhận tiền điện tử đáng kể. Tuy nhiên, thời gian này được xem là giai đoạn đầu để các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giao dịch bất động sản  gia nhập và tham gia vào thị trường tiền điện tử. Có lẽ, việc mã hóa một loại tài sản lớn với các thủ tục pháp lý đã gây nhiều vấn đề phức tạp cho các doanh nghiệp này.

Moonka là nền tảng mã hóa bất động sản tiên phong tại Châu Á

Trước đây, Moonka từng là nền tảng mã hóa bất động sản tiên phong tại Châu Á. Nhưng xu hướng thanh toán bằng tiền điện tử ngày càng phổ biến khiến nhiều doanh nghiệp cùng ngành đã tiếp bước Moonka để gia nhập thị trường này. Điều này là một tín hiệu tiến triển tốt khi các doanh nghiệp kịp cập nhật xu hướng quốc tế. Với số lượng người dùng tiền điện tử tăng trưởng nhanh chóng. 

Bên cạnh đó, độ tuổi vàng sở hữu bất động sản tại Mỹ là 25 – 34 tuổi. Theo nguồn tin từ báo đầu tư, nhóm người trẻ dưới 35 tuổi chiếm khoảng 36% khách hàng mua bất động sản, số liệu từ năm 2021. Đáng chú ý, có đến  17% người ở độ tuổi dưới 30 và là nhóm khách hàng có tri thức về lĩnh vực đầu tư. Đội tuổi từ 18 – 35 là nhóm người có tỷ lệ tiếp cận công nghệ tốt hơn nhóm từ 35 – 60 tuổi.

Trong năm 2021, Moonka đã hoàn thành mở bán thành công 3 bất động sản thông qua công nghệ mã hóa. Thông qua phương thức thanh toán stablecoin, thời gian mở bán chỉ dưới 90 phút và kỷ lục là 55 phút cho một sản phẩm. Tốc độ xử lý giao dịch trên nền tảng Blockchain nhanh và phí giao dịch thấp. Moonka đã hoàn thành rút lợi nhuận giúp cho nhà đầu tư hưởng lợi nhuận 10% với sản phẩm B26  và 11% với sản phẩm C10. 

Hai doanh nghiệp trong ngành bất động sản chấp nhận thanh toán tiền điện tử

Vào 27/04/2022, gã khổng lồ trong ngành bất động sản tại Dubai, Damac Properties thông cáo báo chí chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin và Ethereum. Sau khi Cơ quan Dịch vụ Tài chính Dubai (DFSA) giới thiệu khung quy định đầu tư tiền điện tử. Nhiều doanh nghiệp tại Dubai đã gia nhập không gian tiền điện tử nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài cũng như tìm nguồn xuất khẩu quốc tế.

Một lợi thế với Damac Properties là 3 sàn giao dịch Binance, FTX, Kraken được cấp phép tại Dubai. Điều này thúc đẩy nhu cầu giao dịch, đồng thời giúp Dubai là trung tâm tiền điện tử của UAE.

Cũng vào cuối tháng 4, môt công ty khởi nghiệp tại Miami, Mỹ là Milo Credit đã cho phép khách hàng thế chấp bất động sản dựa trên tiền điện tử. Khác với cách thực mua trực tiếp như Moonka hoặc Damac Properties, khách hàng có nhu cầu vay có thể thế chấp với Milo Credit bằng cách cầm cố tài sản kỹ thuật số của khách hàng. Được biết, khoản vay có lãi suất thường từ 3.95% đến 5.95% và khách hàng có thể trả bằng tiền điện tử hoặc tiền mặt (fiat).

Trên đây là những chia sẻ về thanh toán tiền điện tử trong lĩnh vực bất động sản. Chúc các nhà đầu tư của Moonka đầu tư thành công!

Các kênh social của MOONKA:

5 lợi ích khi token hóa bất động sản

Mã hóa bất động sản là một phương thức cung cấp quyền sở hữu theo từng phần đối với một tài sản cho nhà đầu tư dưới dạng các mã thông báo. Trong giai đoạn công nghệ phát triển, NFT tạo thành một xu hướng vì được ứng dụng mã hóa nhiều tài sản thật. Hãy cùng Moonka tìm hiểu 5 lợi ích khi token hóa bất động sản.

1. Tăng tính thanh khoản

Về cơ bản, bất động sản luôn là một hình thức đầu tư có tính thanh khoản và có giá trị gia tăng. Tuy nhiên, nhà đầu tư có thể gặp khó khăn trong quá trình trao đổi hoặc giao dịch khiến bỏ lỡ những đợt sốt đất. Do đó, lĩnh vực đầu tư bất động sản thường gây nhiều khó khăn cho các nhà môi giới mới.

Tuy nhiên, thông qua token hóa bất động sản, các nhà đầu tư có thể tham gia dễ dàng, tài sản được chia nhỏ, do đó làm tăng tính thanh khoản của token. Nhờ vậy, Bất động sản có thể không chỉ đơn giản là mua nhà, và nổi lên như một trong những ngành tạo ra doanh thu hàng đầu.

2. Tiếp cận nhiều nhóm khách hàng

Đầu tư bất động sản thường được coi là cuộc chơi dành cho người giàu có, giới thượng lưu. Tuy nhiên, token hóa bất động sản làm thay đổi suy nghĩ này và mở rộng nhóm nhà đầu tư. Bất kỳ ai có đủ vốn và kết nối internet đều có thể bán, mua hoặc nắm giữ tài sản bất động sản từ bất kỳ nơi nào trên thế giới. Vì các mã thông báo (hoặc tài sản) được chia nhỏ, bạn thậm chí không cần phải bán toàn bộ mã thông báo. 

Các doanh nghiệp Blockchain như Moonka hướng đến cung cấp các giải pháp đầu tư tối giản phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Giờ đây, việc sở hữu một phần bất động sản chỉ qua vài cú click chuột và nhiều khách hàng, nhà đầu tư mới cũng có thể tham gia.

3. Giao dịch minh bạch và ít tốn kém hơn

Từ các điều khoản hợp đồng và chi tiết giao dịch đến chi tiết sở thích và ngày đến hạn lãi suất của bạn. Mọi dữ liệu đều được lập trình thành một mã thông báo kỹ thuật số, bảo mật. Do đó, hoàn toàn có sự minh bạch giữa chủ đầu tư và bên bán. Thêm vào đó, với ít trung gian hơn và giảm bớt công việc hành chính, toàn bộ quá trình mua bán nhà trở nên ít tốn kém hơn.  

4. Bằng chứng bất biến về quyền sở hữu

Ngành bất động sản thường xuyên phải chứng kiến ​​những cuộc chiến pháp lý gay gắt về quyền sở hữu và quyền. Những điều này không chỉ gây kiệt quệ về mặt tài chính mà còn có thể ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu. Mã hóa mã hóa là lời giải cho nguyên nhân có thể gây ra sự không rõ ràng. Dữ liệu được lưu trữ trong sổ cái blockchain không thể bị giả mạo.

Bên cạnh đó, NFT là loại mã thông báo không thể thay thế, không thể sao chép. Mỗi NFT bất động sản được định danh bởi một địa chỉ ví. NFT sẽ bảo vệ tính bản quyền và giúp nhà đầu tư quản lý tài sản tốt hơn.

5. Quản lý tài sản

Việc trả tiền thuê nhà hàng tháng bị trì hoãn hoặc gia hạn hợp đồng thuê nhà thường đặt ra một thách thức cho cả người thuê và chủ sở hữu bất động sản. Các hợp đồng thông minh hoặc mã thông báo dựa trên chuỗi khối có thể hợp lý hóa quá trình này. Thông qua hợp đồng thông minh, người mua và người bán đặt ra các thỏa thuận và quy trình tự động thực hiện.

Lấy ví dụ, người mua đồng ý tham gia cùng mua NFT của một bất động sản. Hợp đồng thông minh sẽ xuất hiện lịch sử giao dịch và kết nối với địa chỉ ví người mua và hợp đồng tài sản của người bán. Sau khi người mua xác nhận, NFT bất động sản được chuyển vào ví người mua. Đồng thời, số tiền tương đương NFT được chuyển vào hợp đồng thông minh của người bán. Thao tác này tự động, minh bạch và diễn ra nhanh chóng.

Trên đây là những chia sẻ về 5 lợi ích khi token hóa bất động sản. Chúc các nhà đầu tư của Moonka đầu tư thành công!

Các kênh social của MOONKA:

5 BENEFITS OF REAL ESTATE TOKENIZATION

Real Estate Tokenization is a mode of providing fractional ownership of a property to an investor through tokenization. In the stage of technology development, NFT forms a trend because it is applied to encrypt many Real assets. Let’s learn five benefits of tokenizing real estate with Moonka.

1. Increase liquidity

A real estate is always a form of investment with liquidity and added value. However, investors may experience difficulties in the exchange or transaction process, causing them to miss out on land fevers. Therefore, the field of real estate investment often causes some difficulties for new real estate agents.

However, through real estate tokenization, investors can participate easily, assets are divided, thus increasing the liquidity of the token. As a result, Real Estate can be more than simply buying a house, and emerge as one of the top revenue-generating industries.

2. Types of customers can buy token

Real estate investment is often considered a game for the rich and the elite. However, real estate tokenization changes this mindset and expands the investor pool. Anyone with sufficient capital and an internet connection can sell, buy or hold real estate assets from anywhere in the world. Since the tokens (or assets) are forked, you don’t even need to sell the entire token.

Blockchain businesses like Moonka aim to provide minimalist investment solutions suitable for a wide range of customers. Now, owning a piece of real estate is just a few clicks away and many new customers and investors can also join.
From contract terms and transaction details to your interest details and interest due dates. Every data is programmed into a secure, digital token. Therefore, there is complete transparency between the investor and the seller. Plus, with fewer middlemen and less administrative work, the whole home-buying process becomes less expensive.

3. Transactions are transparent and less expensive

From contract terms and transaction details to your interest details and interest due dates. Every data is programmed into a secure, digital token. Therefore, there is complete transparency between the investor and the seller. Plus, with fewer middlemen and less administrative work, the whole home-buying process becomes less expensive.

4. Immutable proof of ownership

The real estate industry regularly sees fierce legal battles over ownership and rights. These can not only be financially draining but can also impact the brand value. Tokenization erases the possible cause of dubiety. Encryption is the solution to a possible cause of ambiguity. The data stored in the blockchain ledger cannot tamper with.

Besides, NFT is a non-fungible, non-copyable type of token. Each real estate NFT is identified by a wallet address. NFT will protect copyright and help investors better manage assets.

5. Asset Management

Delayed monthly rent payments or lease renewals often pose a challenge for both tenants and property owners. Blockchain-based smart contracts or tokens can streamline this process. Through smart contracts, buyers and sellers set out agreements and automate the execution process.

For example, a buyer agrees to participate in the NFT purchase of a property. The smart contract will appear in the transaction history and connect to the buyer’s wallet address and the seller’s asset contract. After the buyer confirms, the real estate NFT is transferred to the buyer’s wallet. At the same time, the NFT equivalent is transferred to the merchant’s smart contract. This operation is automatic, transparent, and fast.

Thank you for reading Five benefits of real estate tokenization. Wishing Moonka investors a successful investment!

MOONKA’s social channels:

With only 1 billion capital, you can still invest in real estate with mooka

If the available capital is 1 billion Dongs, you may think that there are not many choices for profitable real estate investment, people with small capital often only choose small or suburban projects. But coming to Moonka, investors can still invest in good products, in many different segments with modest capital.

Since the Lunar New Year in 2022, many cities have appeared with land fever such as Lam Dong province, Binh Phuoc province, Quang Tri province … making this investment portfolio of many people interested. Many new investors enter the market with the desire to invest profitably from the opportunity cost. However, this investment stage is full of risks when real estate values ​​increase based on market demand, causing investors to still hesitate to spend a large amount of capital.

In addition, the available capital of 1 billion creates a limit, which can only help investors access the segment of cheap real estate or land plots. Usually, these products do not receive many benefits and are far from the center. On the other hand, to participate in the mid-range real estate segment, the capital must be doubled or doubled. Therefore, if the source of funds is borrowed money, the investor has to bear interest on the loan or the cost of capital. Therefore, if investors have capital of only one billion dongs but are still interested in real estate portfolios with good liquidity and added value, they can refer to supplementing their portfolio with Moonka. The solution that Moonka is aiming for is to help customers make profitable investments with modest capital through partial investment in real estate, in many diverse segments.

Benefits of real estate investment with Moonka

Moonka uses Blockchain technology and real estate encryption technology. Investors will have many choices in many different cities from which it is easy to find products that suit their individual needs. In addition, Moonka supports the implementation of legal documents and real estate appraisals for customers to help investors easily manage their investment portfolios and minimize investment risks.

Even investors can buy tens of billions of dong in real estate with a capital of only a few million. Attractive portfolio returns with an expected return of 10% over six months or more.

For example, Moonka completed the process of buying real estate in Lam Dong province (C10) and withdrawn 11% profit after only two months. This is a type of Second home real estate with a starting price of 1 billion USD. Initially expected return is 10% after 6 months.

If the investor receives an expected interest rate of 10% after 6 months. With available capital of 1 billion USD, investors will receive both principal and interest of 1.1 billion USD. This expected profit comes from the opportunity cost and the profit level is about 7%/year higher than the bank deposit interest rate.

In conclusion, Moonka provides real estate investment solutions in a simpler and more convenient way. If you hold the money without making a profitable investment, you will lose a return of at least 6-7%. But if you join the real estate investment supply on the Moonka platform, you have the opportunity to enjoy a profit of 10% or more annually. So, with a capital of only VND 1 billion, come to Moonka because you have many attractive real estate investment options.

MOONKA’s social channels:

Vốn chỉ 1 tỷ đồng, muốn đầu tư bất động sản hãy tìm đến moonka

Nếu vốn sẵn có là 1 tỷ đồng, có thể bạn nghĩ rằng không có nhiều sự lựa chọn để đầu tư bất động sản sinh lời, người  có số vốn nhỏ thường chỉ lựa chọn các dự án nhỏ hoặc ngoại ô. Nhưng đến với Moonka, nhà đầu tư vẫn có thể đầu tư và các sản phẩm tốt, nhiều  phân khúc khác nhau với nguồn vốn khiêm tốn.

Từ sau tết Nguyên đán năm 2022, nhiều thành phố xuất hiện sốt đất như Lâm Đồng, Bình Phước, Quảng Trị… khiến danh mục đầu tư này được nhiều người quan tâm. Nhiều nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường với mong muốn đầu tư sinh lời từ chi phí cơ hội. Tuy nhiên, giai đoạn đầu tư này lại tiềm ẩn nhiều rủi ro khi giá trị bất động sản tăng dựa trên nhu cầu thị trường khiến các nhà đầu tư vẫn còn chần chừ trong việc bỏ ra một số vốn lớn. 

Bên cạnh đó, nguồn vốn có sẵn 1 tỷ tạo ra sự giới hạn, chỉ có thể giúp nhà đầu tư tiếp cận phân khúc bất động sản giá  rẻ hoặc đất nền. Thông thường, các sản phẩm này không nhận nhiều tiện ích và ở xa trung tâm. Mặt khác, để tham gia vào phân khúc bất động sản tầm trung, thì khoản vốn phải nhân lên gấp đôi hoặc gấp bội. Một rủi ro khác, nếu nguồn vốn là tiền đi vay, nhà đầu tư phải chịu lãi suất vay hoặc chi phí vốn. Do đó, nếu nhà đầu tư có vốn chỉ một tỷ đồng nhưng vẫn quan tâm đến các danh mục bất động sản có tính thanh khoản tốt và giá trị gia tăng thì có thể tham khảo việc bổ sung danh mục đầu tư với  Moonka. Giải pháp mà Moonka đang hướng đến là hỗ trợ khách hàng đầu tư sinh lời với nguồn vốn khiêm tốn thông qua đầu tư một phần bất động sản, nhiều phân khúc đa dạng.

Lợi ích lựa chọn đầu tư bất động sản tại Moonka

Moonka sử dụng công nghệ Blockchain và công nghệ mã hóa bất động sản. Nhà đầu tư sẽ có nhiều sự lựa chọn tại nhiều thành phố khác nhau từ đó dễ dàng tìm kiếm các sản phẩm phù hợp với nhu cầu cá nhân. Bên cạnh đó, Moonka hỗ trợ thực hiện hồ sơ pháp lý và thẩm định bất động sản cho khách hàng giúp nhà đầu tư dễ dàng quản lý danh mục đầu tư và giảm thiểu rủi ro đầu tư.

Thậm chí, nhà đầu tư có thể cùng mua bất động sản hàng chục tỷ đồng với nguồn vốn chỉ vài triệu. Lợi nhuận từ danh mục đầu tư hấp dẫn với lợi nhuận kỳ vọng từ 10% trong sáu tháng hoặc nhiều hơn thế.

Lấy ví dụ, Moonka đã hoàn tất quy trình từ cung mua bất động sản tại Lâm Đồng (C10) và rút lợi nhuận 11% chỉ sau hai tháng. Đây là loại hình bất động sản Second home với giá khởi điểm là 1 tỷ USD. Lợi nhuận kỳ vọng ban đầu là 10% sau 6 tháng.

Nếu như nhà đầu tư nhận lãi suất kỳ vọng 10% sau 6 tháng. Với nguồn vốn có sẵn 1 tỷ USD, nhà đầu tư sẽ thu về cả tiền gốc và lãi là 1.1 tỷ USD. Lợi nhuận kỳ vọng này đến từ chi phí cơ hội và mức lợi nhuận cao hơn lãi suất gửi ngân hàng khoảng 7%/năm.

Nhìn chung, Moonka cung cấp giải pháp đầu tư bất động sản theo cách đơn giản và thuận tiện hơn. Nếu bạn giữ khoản tiền mà không đầu tư sinh lời, bạn sẽ mất một khoản sinh lời ít nhất 6-7%. Nhưng nếu bạn tham gia cung đầu tư bất động sản trên nền tảng Moonka, bạn có cơ hội hưởng lợi nhuận từ 10% trở lên theo năm. Vì vậy, với nguồn vốn chỉ từ 1 tỷ động, hãy đến với Moonka vì  bạn có nhiều lựa chọn đầu tư bất động sản hấp dẫn. 

Các kênh social của MOONKA:

5 main real estate valuation methods

Real Estate valuation plays an important role in helping State agencies, businesses and individuals make decisions related to buying, selling, investing, developing, managing, owning, giving rent, tax, insurance, mortgage, and trade property. Learn about real estate appraisal with Moonka.

What is Real Estate valuation?

Real Estate valuation is the estimated amount of the value of real estate ownership (land use rights, ownership of houses, structures attached to the land) being bought and sold on the market at the end of the year. valuation time and for a well-defined purpose under the conditions of a given market with appropriate valuation methods specified with Vietnamese valuation standards or international practice.

Real Estate valuation methods in the globalization of the real estate market

Real estate is a commodity in the real estate market. When choosing a method of real estate valuation, it is necessary to ensure that the principles are consistent with the provisions of the law, and at the same time suitable to the characteristics, properties, and functions of the real estate to be valued, and in line with the integration trend of the economy. economic (real estate valuation should pay attention to the real estate product cycle and investment value in real estate projects in the country, as well as countries in the region and around the world). 

On the other hand, the choice of real estate valuation method depends on the ability to collect information from that real estate in practice. Currently, there are many methods of real estate valuation, but depending on the specific circumstances, market situation, and the reasonableness of each valuation method (the advantages and limitations of each method) that can be selected. Choose one of the following real estate valuation methods:

2.3.1. Direct comparison method

The direct comparison method is an evaluation method based on the analysis of the prices of similar properties (in terms of land type, area, land class, shape, street type, building type, and geographical location). ) with a successful transaction price or being bought or sold on the market at the time of valuation. The direct comparison method is best used when valuing residential properties or vacant land in residential areas, commercial and service properties with homogeneity (apartments, condominiums, rows of houses built of the same type, workshops, and warehouses built on the same premises for lease). The direct comparison method is based on the analysis of the purchase and rental of real estate compared in the market and the goods can be assumed to be substituted.

2.3.2. Cost method

The cost method is essentially the discounted cost method (also known as the contracting method) which is a method of estimating the parts of real estate (land plots and buildings, real estate, and real estate). on land). The value of the components of real estate is measured by the cost to purchase and build it. This is a method based on the theory that the market value of a defined area of ​​land to be invested in can be estimated by the sum of the land value and the value of buildings attached to the land after deductions have been made. Hao. Thereby, we will determine the price of real estate through that costing method:

Market price = Market price of land plot + Cost of regeneration and replacement of works on land 2.3.3. Income method

The income method is a method of estimating the market value of a property, based on the income that the property will bring or is likely to bring in the future. Real estate value is estimated by capitalizing the value of estimated future income in terms of present value. This method is often used to value properties that have the potential to generate a financial surplus that exceeds the direct costs of using the property currently, income-generating rental properties, investment-generating properties. profit. This method is very suitable for valuing real estate that is likely to bring a steady income over time or for commercial real estate – services, technology, agriculture, real estate are goods or Real estate can generate income like land.

2.3.4. Residual method

The residual method is a valuation method in which the market value of the property to be assessed is determined by its equity value on an estimated basis by subtracting all the estimated value of the hypothetical development of the property. all costs incurred to create that development. The residual method is applied to determine the value of a real estate when the property has development or has potential for development.

This method will be very effective if the property has potential value and this value will increase greatly when the property is developed.

2.3.5. Profit method

The profit method is a method of determining the price of real estate based on the profitability of using the property to be valued. The profit method is based on the assumption that the value of real estate is closely related to the realizable profit generated by the exploitation of that real estate, proving that the property is more valuable than non-profitable real estate. or low profit. Based on the above principle, this method goes into analyzing the estimated income of using real estate, then deducting reasonable business operating expenses, leaving a residual amount expressed as income. annual net for real estate. This net income is then converted into capital in the same way as in the investment method. This method is used to value special properties, such as hotels, public housing properties, cinemas, and other properties, where a comparison with similar properties is difficult. because their value mainly depends on the profitability of real estate. This method is also often used as a basis for calculating tax rates.

This Article is interesting knowledge about Real Estate Appraisal. Wishing Moonka investors a successful investment!

(Source: Economic construction Magazine, version 4/2019)

MOONKA’s social channels: